Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa

Điểm Mới Trong Quy Định Về Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Của Tổ Chức

ID tin: 4886325
Cập nhật: 06/08/2019, lúc 17:13 -

Ngày 05/4/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP (“Nghị định 42”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng (“Nghị định 59”).
Xem Thêm:
https://baycb.com.vn/chung-chi-nang-luc-xay-dung-can-co-khi-nao.html
https://baycb.com.vn/chung-chi-nang-luc-xay-dung-co-bat-buoc-khong.html
Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng
Nghị định 42 đã bổ sung thêm các điều kiện để các tổ chức đạt được chứng chỉ năng lực về giám sát thi công xây dựng theo hạng, cụ thể như sau:
Hạng I:
Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
Hạng II:
Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
Hạng III:
Có ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
Thay vì số người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng cần có ít nhất là 10 người cho hạng I và II, và 05 người cho hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực như quy định tại Nghị định 59.
Chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng
Nghị định 42 tiếp tục bổ sung các điều kiện để các tổ chức đạt được chứng chỉ năng lực về kiểm định xây dựng theo hạng, cụ thể là:
Hạng I:
Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng I phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
Đã thực hiện kiểm định xây dựng ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng loại.
Hạng II:
Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
Đã thực hiện kiểm định xây dựng ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại.
Hạng III:
Có ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
Có ít nhất 05 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
Thay vì số người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng cần có ít nhất là 10 người cho hạng I và II, và 05 người cho hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực như quy định tại Nghị định 59.
Nghị định 42 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2017.
Tin đăng liên quan