Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
 • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa

Các quy định và hướng dẫn cách làm bảng cân đối kế toán

ID tin: 3969821
Cập nhật: 04/01/2016, lúc 15:29 -

Danh sách điều kiện và biểu mẫu bảng cân đối kế toán
Báo cáo tài chính, quyết toán năm (Thuyết minh BCTC, Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh chi tiết hoặc tổng hợp theo từng ngành, từng chi nhánh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ), phân tích tỉ số BCTC, lập báo cáo quản trị ( so sánh doanh thu, chi phí theo kỳ) Quản lý nhập – xuất – tồn hàng hóa, vật tư, … theo nhiều tiêu chí và cấp độ khác nhau, đảm bảo lượng tồn kho sổ sách khớp với thực tế, cho phép tính chi phí hàng tồn kho theo các phương pháp thông dụng, và tạo ra các báo cáo phân tích chi tiết về hàng hóa. Theo dõi Tài sản thế chấp chi tiết theo từng Ngân hàng cụ thể và ngày bắt đầu thế chấp. Mô hình cấp dữ liệu cho phép tập hợp và quản lý theo sơ đồ Tổng Cty - Cty Thành viên - Chi nhánh.

Theo dõi nhập mua, nhập khẩu theo vụ việc hợp đồng, theo lô

 1. Để đáp ứng nhu cầu này, Tony Accounting đã hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra phần mềm HTKK bao gồm các bảng biểu như Tờ khai thuế, Bảng kê thuế đầu vào, đầu ra và hệ thống báo cáo tài chính

 2. Khi phát sinh tăng chi tiết Tài sản đồng nghĩa làm tăng giá trị và thời gian khấu hao của Tài sản này, chương trình hỗ trợ người dùng khai báo chi tiết giá trị tăng thêm hoặc giảm đi của Tài sản, xác định lại thời gian bắt đầu tính khấu hao tăng thêm mà không làm thay đổi giá trị và thời gian khấu hao đã phân bổ trước đó

 3. Thực hiện theo dõi và xử lý thông tin hàng hóa để dự báo đặt hàng cho cửa hàng từ Kho trung tâm hoặc nhà cung cấp

 4. Cho phép theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn đặt hàng: hàng hóa thực tế đã nhận, hàng hóa thực tế chưa nhận…

 5. Lập và in các phiếu bán hàng, kết xuất vào các báo cáo và sổ sách liên quan

 6. Có thể kiểm tra ai làm gì, trên dữ liệu gì, lúc nào, trên máy nào, …


  • Quản lý số lượng định mức cho phép vật tư Tồn tối đa hoặc tối thiểu

  • Kết chuyển các bút toán cuối kỳ

  • Chi phí sản xuất chung

  • Phần mềm Tony Accounting là sản phẩm hội tụ rất nhiều điểm sáng về mặt công nghệ như xây dựng kiến trúc lập trình phân lớp (03 lớp) tiến tiến, ứng dụng trên nền tảng công nghệ

  • Tự động xử lý số liệu


 • Quản lý số lượng định mức cho phép vật tư Tồn tối đa hoặc tối thiểu


 • Sổ kế toán theo hình thức NKC

 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất cho từng sản phẩm, công trình hoặc nhóm sản phẩm, nhóm công trình, … theo từng giai đoạn

 • Quản lý khách hàng

 • Hạch toán ghi tăng, ghi giảm nhiều loại TSCĐ trên một chứng từ chi tiết theo phòng ban, tương ứng với từng bộ phận sử dụng

 • Các giao dịch kế toán TSCĐ hữu hình bao gồm: nhập, tiếp nhận vào kế toán TSCĐ, nâng cấp, điều động, ghi giảm và được ghi nhận vào hệ thống bởi các chứng từ tương ứng

 • Phù hợp cho các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ nhỏ và vừa và các cửa hàng kinh doanhPhân tích vòng quay hàng tồn khoNhận số liệu từ các phân hệ khác để lên các báo cáo và sổ sách kế toán
  Cài đặt dễ dàng trên một máy tính hay trong mạng nội bộ(LAN), không yêu cầu cấu hình máy tính cao Báo cáo chi tiết TSCĐ.

  Giá vốn hàng xuất được ứng dụng tự động tính áp giá bao gồm cả chi phí thu mua
  Khai báo giảm TSCĐ Lý do lựa chọnphần mềm kế toánTONY của các doanh nghiệp.

  Phân bổ chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí gián tiếp theo nhiều tiêu thức khác nhau
  Cho phép theo dõi thuế theo vụ việc/hợp đồng và tách theo cục thuế Hệ thống sổ sách, báo cáo đầy đủ theo quy định.

  Lý do lựa chọnphần mềm kế toánTONY của các doanh nghiệp
  Quản trị hệ thống Việc khai báo tài khoản kết chuyển và nhận kết chuyển được định nghĩa theo người dùng, hỗ trợ chức năng F10 – chọn kết chuyển tất cả, hoặc kết chuyển tạm tài khoản cần kiểm ra nhanh.

  Cho phép người dùng tự tạo báo cáo
  Hạch toán ghi tăng, ghi giảm nhiều loại TSCĐ trên một chứng từ chi tiết theo phòng ban, tương ứng với từng bộ phận sử dụng Chi phí sản xuất chung.


  Phản ánh chính xác tình hình tăng giảm đánh giá lại tài sản
  Thực hiện theo dõi và xử lý thông tin hàng hóa để dự báo đặt hàng cho cửa hàng từ Kho trung tâm hoặc nhà cung cấp. Quản lý nhập – xuất – tồn hàng hóa, vật tư, … theo nhiều tiêu chí và cấp độ khác nhau, đảm bảo lượng tồn kho sổ sách khớp với thực tế, cho phép tính chi phí hàng tồn kho theo các phương pháp thông dụng, và tạo ra các báo cáo phân tích chi tiết về hàng hóa. Khi tiếp nhận TSCĐ hữu hình vào kế toán, các thông tin cần thiết cho kế toán và tính khấu hao cũng được nhập vào vào cơ sở dữ liệu.


  • Theo dõi TSCĐ mua trong nước hoặc mua nhập khẩu

  • Kế toán công nợ phải trả

  • Thực hiện trả lại, giảm giá hàng mua của nhiều chứng từ mua hàng


  Báo cáo tổng hợp ->Sổ chi tiết -> Chứng từ phát sinh
  Tài sản cố định đóng vai trò quan trọng quyết định rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành. Tự động phân bổ chi phí mua hàng, các khoản thuế nhập khẩu cho từng mặt hàng mua ngoài hay nhập khẩu.

  Tính toán doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng, bộ phận/nhân viên bán hàng Cho phép in các đơn đặt hàng theo nhiều mẫu khác nhau. Thấu hiểu được vai trò quan trọng của tiền gửiphần mềm kế toánTony Accounting giúp người dùng nắm rõ về số dư, sự biến động của tiền gửi theo từng ngân hàng được thực hiện qua Phân hệ ngân hàng. Giao diện làm việc thuận tiện. Cho xem phiếu nhập khi đang vào phiếu xuất/hóa đơn để tra cứu giá. Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ, tự động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, công trình khác nhau, đối tượng tập hợp chi phí.

  Xem chi tiết tại websitephần mềm kế toánhttp://tony.vn/ hoặc gọi 0988691926 - 0905924173
  Tin đăng liên quan