Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa

Bảng mã lỗi và cách sửa chữa máy lạnh RAUP Trane/ERROR CODES FOR MICRO-P

ID tin: 4949325
Cập nhật: 08/02/2020, lúc 05:26 -

Bảng mã lỗi và cách sửa chữa máy lạnh RAUP Trane/ERROR CODES FOR MICRO-P CONTROLLLER
No Condition/ Tình trạng 7-Segment Display Explanation/ Giải trình
Normal/ Bình thường
Normal operation/ Hoạt động bình thường
1 LPCO1 Error L1 Low pressure cut-off input for refrigerant circuit 1 errors/ Đầu vào cắt áp suất thấp cho mạch môi chất lạnh 1 lỗi
2 LPCO2 Error L2 Low pressure cut-off input for refrigerant circuit 2 errors/ Đầu vào cắt áp suất thấp cho mạch môi chất lạnh 2 lỗi
3 HPCO1 Error H1 High pressure cut-off input for refrigerant circuit 1 errors/Đầu vào cắt áp suất cao cho mạch môi chất lạnh 1 lỗi
4 HPCO1 Error H2 High pressure cut-off input for refrigerant circuit 2 errors/Đầu vào cắt áp suất cao cho mạch lạnh 2 lỗi
5 OL1 Error 01 Overload input for compressor 1 errors/Quá tải đầu vào cho máy nén 1 lỗi
6 OL2 Error 02 Overload input for compressor 2 errors/Quá tải đầu vào cho máy nén 2 lỗi
7 OL3 Error 03 Overload input for compressor 3 errors/Quá tải đầu vào cho máy nén 3 lỗi
8 OL4 Error 04 Overload input for compressor 4 is errors/Quá tải đầu vào cho máy nén 4 là lỗi
9 HMWT1 Error t1 High motor winding temperature input for compressor 1 error/Đầu vào nhiệt độ cuộn dây động cơ cao cho máy nén 1 lỗi
10 HMWT2 Error t2 High motor winding temperature input for compressor 2 errors/Đầu vào nhiệt độ cuộn dây động cơ cao cho máy nén 2 lỗi
11 HMWT3 Error t3 High motor winding temperature input for compressor 3 errors/Đầu vào nhiệt độ cuộn dây động cơ cao cho máy nén 3 lỗi
12 HMWT4 Error t4 High motor winding temperature input for compressor 4 errors/Đầu vào nhiệt độ cuộn dây động cơ cao cho máy nén 4 lỗi
13 PHASE Error PH Incorrect phase or phase loss occurs/Pha không đúng hoặc mất pha xảy ra
14 Under/Over Voltage OU Voltage is under or over setting limit/Điện áp dưới hoặc quá giới hạn cài đặt
15 Master Lock Out LC Master lock out happens/Khóa chủ xảy ra
16 S1 Input is Open S1 Thermostat input for stage 1/Đầu vào nhiệt cho giai đoạn 1
17 S2 Input is Open S2 Thermostat input for stage 2/Thermostat input for stage 2
18 S3 Input is Open S3 Thermostat input for stage 3/Đầu vào nhiệt cho giai đoạn 3
19 S4 Input is Open S4 Thermostat input for stage 4/Đầu vào nhiệt cho giai đoạn 4

Note:

1. When error related to phase or voltage occurs and cause system to be locked, "LC" will be displayed on 7-segment. Press SW3 button to show the memorable errors that cuased the lock out.

2. Press SW3 for 4 seconds to clear all memorable errors.

1. Khi xảy ra lỗi liên quan đến pha hoặc điện áp và khiến hệ thống bị khóa, "LC" sẽ được hiển thị trên 7 đoạn. Nhấn nút SW3 để hiển thị các lỗi đáng nhớ đã khóa.

2. Nhấn SW3 trong 4 giây để xóa tất cả các lỗi đáng nhớ.

Xem thêm >>>HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CHILLER TRANE

Xem thêm >>>MÃ LỖI CHO ĐIỀU KHIỂN MICRO-P/ERROR CODES FOR MICRO-P CONTROLLLER

Xem thêm >>>Bảng mã lỗi VRF Trane/Trane VRF Error Codes

Xem thêm>>> Mã lỗi điều hòa Trane

Mọi thông tin xin liên lạc về: 0977760186. Email: Sales@tranevn.com.vn. Website: http://tranevn.com.vn/
Tin đăng liên quan