1. [Thông báo] Đang đấu giá topic trong các chuyên mục, mời các bạn có nhu cầu tham giaClick xem chi tiết
 2. Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trên diễn đàn Click xem chi tiết

Chuyên bán thuốc ******** và sextoys tại TPHCM dành cho NAM NỮ

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi thievula, 30/03/2011. Trả lời: 0, Đọc: 711

Tin đăng tại khu vực Hà Nội
5051 người đang online, trong đó có 742 thành viên. 07:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 1. 1 người đang xem chủ đề này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. thievula Guest

  thievula
  <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n quan h[FONT=&quot]ệ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gái, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng vì b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gái c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n quá khó khăn, nhút nhát trong chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n [FONT=&quot]ấ[/FONT]y ?

  B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra xem b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gái mình còn trinh không? Mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n s[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u nàng và mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nàng yêu b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n mãi mãi.

  Hãy liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT] ngay v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i chúng tôi, chúng tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đó 1 cách d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng, bí m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, an toàn tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i.

  Phong cách ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c v[FONT=&quot]ụ[/FONT] khách hàng vui v[FONT=&quot]ẻ[/FONT], kín đáo và l[FONT=&quot]ị[/FONT]ch s[FONT=&quot]ự[/FONT].

  -Thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c kích d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c dành cho n[FONT=&quot]ữ[/FONT]:Hàng nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o 100% ko gây ra tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng
  ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]. Không pha thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u,và các n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng chua có tính
  axit s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c.

  Lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i :
  550k/1 h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p
  650k/1 h
  [FONT=&quot]ộ[/FONT]p
  750k/1 h
  [FONT=&quot]ộ[/FONT]p
  850k/1 h
  [FONT=&quot]ộ[/FONT]p
  950k/1 h
  [FONT=&quot]ộ[/FONT]p
  1tr3/1 h
  [FONT=&quot]ộ[/FONT]p

  ( nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i trên là thông d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng và giá c[FONT=&quot]ự[/FONT]c m[FONT=&quot]ề[/FONT]m. Mình có r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u hàng V.I.P tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ự[/FONT]c m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh, đa d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ề[/FONT] ch[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, viên s[FONT=&quot]ủ[/FONT]i, b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t, singum...... g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i cho mình đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có giá t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.)

  - T[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] hàng đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u t[FONT=&quot]ừ[/FONT] M[FONT=&quot]ỹ[/FONT], Tây Ban Nha, H[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng-Kông... Ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o, bí m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, thao tác nhanh g[FONT=&quot]ọ[/FONT]n. Giá thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c càng cao thì thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c có tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh và nhanh th[FONT=&quot]ấ[/FONT]m h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.

  -Công d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c : làm tăng hocmon sinh d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c [FONT=&quot]ở[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT], khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n
  gái r[FONT=&quot]ạ[/FONT]o r[FONT=&quot]ự[/FONT]c ham mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n và s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n trong chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n [FONT=&quot]ấ[/FONT]y...
  - M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u h[FONT=&quot]ụ[/FONT]t tình c[FONT=&quot]ả[/FONT]m tình d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c, c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n b[FONT=&quot]ổ[/FONT] sung . Có cung c[FONT=&quot]ấp các loại ****** dành cho cả NAM và NỮ…********* giả…nhẫn rung…*** giả…v…v…v…đặc biệt : có loại cu giả gắn sẵn vào quần lót dành cho các bạn nữ sử dụng với nhau nhé…các bạn nữ nào cần thì cứ liên hệ thẳng…không có gì phải ngại đâu.[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]+ LƯU Ý : Do hàng khó lấy và ít khách có nhu cầu nên khi mua ****** thì hãy gặp mình rồi mình alo cho bạn mình mang lên nha…chỉ trong vòng 15 – 30p … sẽ không để khách hàng chờ lâu.[/FONT]

  S[FONT=&quot]ố[/FONT] đt : 0903.26.1595 ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c pm nick : boythieutinh_vn_88
  Mình [FONT=&quot]ở[/FONT] Sài Gòn

  Các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nào c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n mua thì vui lòng lên khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n 1 ngay trung tâm thành ph[FONT=&quot]ố luôn[/FONT] nha . T[FONT=&quot]ạ[/FONT]i vì mình ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] giao trong khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n 1 ... ngoài ra có th[FONT=&quot]ể[/FONT] giao [FONT=&quot]ở[/FONT] các qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n khác nên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] mình có công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c tiên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y ngang .

  Các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nào [FONT=&quot]ở[/FONT] t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh thì b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n 100% s[FONT=&quot]ố[/FONT] ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n qua tài kho[FONT=&quot]ả[/FONT]n ATM cho mình...sau đó mình s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ư[/FONT]u đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xe...trung bình kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 2 ngày sau b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c hàng..!

  Các b[FONT=&quot]ạn nào có nhu cầu mua thật sự thì hãy liên hệ mình nha. Tránh các tình trạng liên hệ hỏi rồi lại nói là khi cần sẽ mua…..hixhix…..[/FONT]
Đang tải...
5051 người đang online, trong đó có 742 thành viên. 07:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 1. 1 người đang xem chủ đề này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Chia sẻ trang này

Thống kê diễn đàn

Chia sẻ trang này