quyet223
quyet223

30

Cấp độ
Lão

quyet223

Là thành viên từ: 05/09/2012

72 bài viết

5 lượt thích

18 điểm tích lũy

quyet223

Chat với chủ shop
 1. Lồng mi trúc kỹ đục vân cá vuông M016

  [​IMG]
  Giá : 1.200.000 VNĐ
  Mô tả Lồng mi trúc kỹ đã qua xử lý mối mọt đục vân cá vuông
  Chất liệu Trúc
  Số nan 52 Nan
  Chiều cao Đang cập nhật
  Xuất sứ Vác - Dân hòa- Thanh oai - Hà nội

  Xem thêm: http://www.longchimvac.com/2013/09/long-mi-truc-ky-uc-van-ca-vuong-m016.html
  Lồng chim chào mào bộ 3 cái đục phúc lộc thọ, đục rồng, đục đồng tiền CM052

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Giá : LH 0987.501.304
  Mô tả Lồng chim chào mào bộ 3 cái đục phúc lộc thọ, đục rồng, đục đồng tiền
  Chất liệu Trúc
  Số nan 64 nan -> 68 nan -> 72 nan
  Chiều cao Đang cập nhật
  Xuất sứ Vác - Dân hòa- Thanh oai - Hà nội

  Lồng chào mào tre già 5 vanh đẹp CM023

  [​IMG]
  Giá : 700.000 đ

  Mô tả:
  - Chất liệu : Tre già .
  - Lồng chào mào tre già 5 vanh, đáy tấm tre ép.
  xem thêm:http://www.longchimvac.com/2013/06/long-chao-mao-tre-gia-5-vanh-ep-cm023.html
  Lồng chòe lửa tre già chiện đẹp C003


  [​IMG]
  Giá : 2.600.000 đ
  mô tả :
  - nguyên liệu : tre già , sàn tre
  - Lồng chòe lửa tre già , chiện đẹp
  - đường kính 55cm , chiều cao thân 57cm
  Lồng khuyên tre già kỹ K015

  [​IMG]

  Giá : 2.500.000VNĐ
  - Mô tả: Lồng khuyên tre già kỹ, sàn bằng tấm tre ép.
  - Chất liệu : 100% tre già.
  Xem thêm:http://www.longchimvac.com/2013/07/long-khuyen-tre-gia-ky-k013.html

  Lồng chèo biên hòa vai vuông trúc CM044

  [​IMG]
  Giá :700.000VNĐ
  - Mô tả: Lồng chèo biên hòa vai vuông trúc kỹ, sàn tre ghép, đã xử lý trống mối mọt.
  - Chất liệu : trúc, tre
  + Đường kính : 38Cm
  + Chiều cao : 40Cm
  Xem thêm: http://www.longchimvac.com/2013/07/long-cheo-bien-hoa-vai-vuong-truc-cm044.html

  Lồng chào mào vuông gỗ hương CM036

  [​IMG]

  Giá : 1.700.000VNĐ
  - Mô tả:Lồng chào mào vuông gỗ hương, đáy bằng tấm kẽm tổng hợp, công trúc cật.
  - Chất liệu : gỗ hương, kẽm tổng hợp, trúc cật.
  + Chiều dộng : 32 Cm
  + Chiều cao :49 Cm từ đáy lên nóc không kể chân và móc.
  Xem thêm tại đây: http://www.longchimvac.com/2013/06/long-chao-mao-vuong-go-trac-cm036.html

  Lồng chào mào vuông gỗ hương chân quỳ CM040

  [​IMG]
  Giá :1.800.000VNĐ
  - Mô tả: Lồng chào mào vuông gỗ hương chân quỳ, công trúc kỹ, đáy bằng tấm kẽm tổng hợp, móc đồng phượng.
  - Chất liệu : Gỗ hương, trúc kỹ, kẽm tổng hợp.
  + Chiều dộng : 32 Cm
  + Chiều cao :49 Cm từ đáy lên nóc không kể chân và móc.
  Xem thêm tại đây: http://www.longchimvac.com/2013/07/long-chao-mao-vuong-go-huong-chan-quy.html

  Lồng chào mào vuông trân quỳ gỗ mun xọc đen CM042


  [​IMG]
  Giá :2.200.000VNĐ
  - Mô tả: Lồng làm bang gỗ mun xọc đen . kỹ
  - Chất liệu : gỗ mun xọc đen
  + Chiều dộng : 32 Cm
  + Chiều cao :49 Cm từ đáy lên nóc không kể chân và móc.
  Xem thêm tại đay: http://www.longchimvac.com/2013/07/long-chao-mao-vuong-tran-quy-go-mun-xoc.html
  Lồng chào mào vuông trân quỳ ******* CM043

  [​IMG]
  Giá : 2.000.000VNĐ
  - Mô tả: Lồng chào mào vuông trân quỳ ******* 15 nan, công trúc, đấy bằng tấm kẽm tổng hợp
  + Chiều rộng:
  + Chiều dộng : 32 Cm
  + Chiều cao :49 Cm từ đáy lên nóc không kể chân và móc.( tính từ đấy lên nóc, không tính móc và nậm)
  Xem thêm tại đây:http://www.longchimvac.com/2013/07/long-chao-mao-vuong-tran-quy-go-trac.html

  Lồng chào mào giả thái CM045  [​IMG]
  Giá : 750.000VNĐ
  - Mô tả: Lồng chào mào giả thái gỗ , đấy kẽm tổng hợp, công trúc.
  - Chất liệu : gỗ , kẽm, trúc
  Xem thêm tại đay: http://www.longchimvac.com/2013/07/long-chao-mao-gia-thai-cm045.html

  Lồng chào mào tre già triện kỹ CM039

  [​IMG]
  Giá : 1.400.000VNĐ
  - Mô tả: Lồng chào mào tre già triện kỹ, 5 vanh, đáy tre già
  - Chất liệu : tre già
  xem thêm tại đây: http://www.longchimvac.com/2013/06/long-chao-mao-tre-gia-trien-ky-cm039.html
  Lồng khuyên trúc kỹ K018

  [​IMG]
  Giá : 550.000VNĐ
  - Mô tả: Lồng khuyên làm từ trúc đã qua sử lý trống mối mọt, sàn bằng tre ghép.
  - Chất liệu : trúc, tre
  xem thêm tại đay: http://www.longchimvac.com/2013/07/long-khuyen-truc-ky-k018.html

  Lồng họa mi đục cuốn thư M007


  [​IMG]

  [​IMG]
  Giá: 800.000 đ
  Mô tả:
  - Nguyên liệu : Trúc , sàn mít
  - Lồng mi trúc đục cuốn thư
  Lồng mi tre già đục cuốn thư M006


  [​IMG]

  Giá: 3.000.000 đ
  Mô tả:
  - Nguyên liệu : Tre già , sàn tre ( sàn mít)
  - Lồng mi tre già đục cuốn thư


  Lồng chào mào 5 vanh đục rồng CM028


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Giá: 500.000 đ
  Mô tả:
  - Nguyên liệu : Trúc, gỗ mít
  - Lồng chào mào 5 vanh chân đục rồng, đáy được làm từ gỗ mít
  Lồng chào mào khắc đốt trúc CM034
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Giá : 500.000VNĐ

  Lồng khuyên tre già chân triện K013

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Giá : 800.000VNĐ
  - Mô tả: làm từ tre già, chân khắc triện
  - Chất liệu : tre già
  - xem thêm :http://www.longchimvac.com/2013/06/long-khuyen-tre-gia-chan-trien-k013.html

  Lồng chào mào tre biên hòa CM031

  [​IMG]
  Giá: 2.000.000 đ
  Mô tả:
  - Nguyên liệu : Tre già
  -
  Lồng chào mào tre biên hòa, 3 mấu trùng 3 nẹp
  - có móc + nẹp đồng
  -Xem thêm:


  Lồng chào mào vuông huế CM024

  Thứ hai, ngày 03 tháng sáu năm 2013
  [​IMG]

  [​IMG]
  Giá : 650.000 đ
  Mô tả:
  - Chất liệu : Trúc , gỗ
  - Lồng chào mào vuông huế, 4 vanh.

  - xem thêm: http://www.longchimvac.com/2013/06/long-chao-mao-vuong-hue-cm024.html


  Lồng chào mao 5 vanh đục bát tiên CM27


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Giá : 1.400.000 đ
  Mô tả:
  - Chất liệu : trúc , sàn tre
  - Lồng chào mào tre già 5 vanh đục bát tiên đẹp , gánh đốt trúc

  Lồng khuyên tre già triện K019

  Xem thêm: http://www.longchimvac.com/2013/06/long-chao-mao-5-vanh-uc-bat-tien-cm27.html

  [​IMG]
  Giá : 1.000.000VNĐ
  Mô tả Lồng khuyên tre già triện , triện vanh và gánh, sàn tre giép
  Xem thêm:http://www.longchimvac.com/2013/12/long-khuyen-tre-gia-trien-k019.html
  Lồng khuyên tre già triện kỹ K018

  [​IMG]
  Giá : 1.300.000VNĐ
  Mô tả Lồng khuyên tre già triện kỹ, vanh triện, sàn tre ép
  Lồng khuyên đục bát tiên đẹp K009

  [​IMG]
  [​IMG]
  Giá : 750.000 đ
  Mô tả:
  - Chất liệu : Trúc , sàn tre
  - Lồng chim khuyên trúc đục bát tiên, ganh đốt trúc , đục máy, hai phào tách gạch vặn thừng
  Xem thêm:

  Lồng chim chào mào tròng tre già | Lồng chào mào kỹ CM006


  [​IMG]
  Giá: 1.700.000 đ

  Mô tả:
  - Nguyên liệu : Tre già
  - Lồng chim chào mào tre già , 5 vanh, Đáy khắc hao văn hoa lá, Móc đồng
  Xem thêm:http://www.longchimvac.com/2013/05/long-chao-mao-trong-tre-gia-long-chao.html

  Lồng chim chào mào tròn tre già | Lồng chào mào CM005


  [​IMG]
  Giá : 700.000 đ

  Mô tả:
  - Chất liệu : Tre già
  - Lồng chim chào mào tre tròn, 5 vanh, có móc như trong ảnh
  Xem thêm :http://www.longchimvac.com/2013/05/long-chao-mao-tre-tron-gia-long-chao.html  Lồng chim chim mi thổ trống đẹp M001

  [​IMG]
  Giá: 250.000 đ
  Mô tả:
  - Nguyên liệu : Trúc, gỗ mít
  - Cao 68 Cm, Đường kính 38 Cm
  - Lồng mi thổ làm từ trúc,đáy làm từ gỗ mít,chân chơn, có móc
  - Xem thêm:
  - các bạn xem thêm các mẫu lồng chim hoạ mi tại đây


  Lồng chim cu gáy đục đẹp CG003


  [​IMG]
  Giá: 500.000 đ


  Mô tả:
  - Nguyên liệu : Trúc, gỗ mít
  - Lồng chim cu gáy đục làm từ trúc,đáy làm từ gỗ mít, chân và cầu khác rồng, của khắc hoa văn, có móc
  Xem thể:
  http://www.longchimvac.com/2013/05/long-chim-cu-gay-uc-ep-cg003.html
  Địa chỉ : Vác, Dân hòa, Thanh oai, Hà nội
  HOTLINE : 977612656

  các bạn lấy với số lượng lớn sẽ có giá tốt

  Tag: Lồng chim, Long chim, Long chim dep, Long chim re, Lồng chim vác,Lồng chim vác giá rẻ nhất,Long chim vac gia re,Đổ buôn lồng chim, Lồng chim đẹp , Bán buôn lồng chim đẹp , Lồng chim chào mào, long chim vac, cung cap long chim, bán buôn lồng chim, long chim, lồng chào mào, long chao mao, lồng mi,long mi chien, Lồng mi mái,Lồng mi trống, ban long chim dep, bán lòng chim vác đẹp, bán buôn bán lẻ lồng chim,Thực phẩm chức năng vision , thủ thuật máy tính
  #1
  back
 2. haily.vn

  haily.vn Lão

  Tham gia : 15/10/2010 Cấp độ : 40
  e ở kim ngưu bác có giao hàng ở đấy không e lấy 2 cái lồng chào mào vuông
  0943977776
  Đăng lúc: 12/05/2013 #2
  back
  Có 2 ngươi đã thích bài viêt này (Xem)
 3. dientuathai

  dientuathai Lão

  Tham gia : 28/10/2011 Cấp độ : 19
  bác cho em xin cai địa chỉ ah
  Đăng lúc: 12/05/2013 #3
  back
 4. quyet223

  quyet223 Lão

  Tham gia : 05/09/2012 Cấp độ : 30
  địa chỉ thì mỉnh ở vác đường đi về chùa hương bạn ạ. cách hà nội khoảng 30km. :)
  Đăng lúc: 12/05/2013 #4
  back
 5. quyet223

  quyet223 Lão

  Tham gia : 05/09/2012 Cấp độ : 30
  nếu bạn mua lẻ mình lấy phí vận chuyển là 10k một cái bạn ạ :)
  Đăng lúc: 12/05/2013 #5
  back
 6. haily.vn

  haily.vn Lão

  Tham gia : 15/10/2010 Cấp độ : 40
  ok mai mình làm ở 91 lĩnh nam gần chợ mai động bạn mang qua đó cho mình được ko
  0943977776
  Đăng lúc: 12/05/2013 #6
  back
 7. quyet223

  quyet223 Lão

  Tham gia : 05/09/2012 Cấp độ : 30
  uh. vậy để hôm nào mình tiện đi qua đó mình giao nhé bạn :)
  Đăng lúc: 13/05/2013 #7
  back
 8. quyet223

  quyet223 Lão

  Tham gia : 05/09/2012 Cấp độ : 30
  back
 9. haily.vn

  haily.vn Lão

  Tham gia : 15/10/2010 Cấp độ : 40
  thanhk b lúc nào qua thì call em nhé 0943977776
  Đăng lúc: 13/05/2013 #9
  back
  Có 1 ngươi đã thích bài viêt này (Xem)
 10. quyet223

  quyet223 Lão

  Tham gia : 05/09/2012 Cấp độ : 30
  Ok bác, bác có lấy phụ kiện j không, móc, áo lồng, cám :)
  Đăng lúc: 13/05/2013 #10
  back
Chú ý: Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi chủ tin đăng. Nếu muốn công khai nội dung bình luận, vui lòng đăng ký tài khoản trên muare.vn và xác thực email (không cần xác thực số điện thoại) trước khi bình luận.
Mã xác nhận:
ReCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.
Draft saved Draft deleted
Đang tải...

Chia sẻ trang này

Chia sẻ trang này

Lên đầu trang