1. [Thông báo] Thay đổi tên cổng thanh toán trực tuyến"Click xem chi tiết
  Dismiss Notice
chienthang2682
chienthang2682

40

Cấp độ
Lão

chienthang2682

Là thành viên từ: 17/11/2010

1.621 bài viết

158 lượt thích

63 điểm tích lũy

chienthang2682

Chat với chủ shop
 1. [FONT=Arial][FONT=Arial]
  [COLOR=#ff0000] Liên hệ Miss Ngọc – Phòng đạo tạo tuyển sinh trung tâm giáo dục đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam – DĐ: 0978.507.305 - 0914.192.734 - 0948.[SIZE=5]199.484[/SIZE]; Yahoo:minhngoc.tuyensinh[/COLOR][/FONT][/FONT]  [FONT=&quot]TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI[/FONT]
  [FONT=&quot]TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TC, CĐ LÊN ĐH CHÍNH QUY NĂM 2012[/FONT]

  [FONT=&quot]1. Ngành đào tạo:[/FONT]
  [FONT=&quot]- Ngành Kế toán[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Thời gian đào tạo:[/FONT]
  [FONT=&quot]- Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm[/FONT]
  [FONT=&quot]- Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2,5 năm[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Cấp bằng tốt nghiệp:[/FONT]
  [FONT=&quot]- Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Thương mại cấp.[/FONT]
  [FONT=&quot]- Thời gian học vào các giờ hành chính trong ngày từ thứ 2 đến thứ 6.[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Đối tượng tuyển sinh:[/FONT]
  [FONT=&quot]- Từ Trung cấp lên Đại học: - Đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đúng chuyên ngành đạo tạo và có thời gian làm việc gắn liền với chuyên môn được đào tạo từ 3 năm trở lên tính đến ngày dự thi (tốt nghiệp năm 2009 trở về trước).[/FONT]
  [FONT=&quot]- Từ Cao đẳng lên Đại học: Đã tốt nghiệp cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo, - Tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi ngay, - Tốt nghiệp loại TB và TBK có thời gian làm việc gắn liền với chuyên môn được đào tạo từ 1 năm trở lên tính đến ngày dự thi (tốt nghiệp năm 2010 trở về trước).[/FONT]
  [FONT=&quot]5. Môn thi tuyển đầu vào:[/FONT]
  [FONT=&quot]- Từ Cao đẳng lên Đại học: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính[/FONT]
  [FONT=&quot]- Từ Trung cấp lên Đại học: Toán, Hóa và Nguyên lý kế toán.[/FONT]
  [FONT=&quot]6. Thời gian ôn và thi tuyển:[/FONT]
  - Bán và nhận hồ sơ từ 09/2012

  - Dự kiến ôn thi và thi tuyển: 11/2012


  [FONT=&quot]7. Địa điểm học tập[/FONT][FONT=&quot]: Hà Nội và các điểm liên kết đào tạo của trường[/FONT]
  [FONT=&quot]Ghi chú:[/FONT]
  [FONT=&quot]- Thời gian học vào các giờ hành chính trong ngày từ thứ 2 đến thứ 6.[/FONT]
  [FONT=&quot]- Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Thương mại cấp[/FONT]


  ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2012

  Căn cứ quyết định số 06/2008/QĐ-GDDT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, quyết định số 42/2008/QĐ-BGDDT ngày 28 tháng 07 năm 2008 của bộ giáo dục và đào tạo “ quy định về liên kết đào tạo “Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2012 của Trường đại học kinh tế quốc dân tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy ngành Kế toán với nội dung như sau:
  1. Ngành đào tạo:

  - Kế Toán, tài chính ngân hàng
  2. Đối tượng tuyển sinh:

  + Thí sinh tốt nghiệp năm 2009 được liên thông ngay, đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2010 yêu cầu 21 tuổi trở lên (sinh năm 1989 trở về trước), chấp nhận bằng trung bình, trung bình khá.
  + Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng thuộc ngành Kinh tế được thi liên thông lên ngành Kế toán
  3. Hồ sơ tuyển sinh:
  - Phiếu ĐKDT (Theo mẫu của trường)
  - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TC, CĐ
  - 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ báo tin và số điện thoại
  - 4 ảnh 3x4
  4. Thời gian và Kế hoạch tuyển sinh:
  - 2,5 năm đến 3 năm Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy trường đại học kinh tế quốc dân
  - Bán và nhận hồ sơ từ 01/2012

  - Dự kiến ôn thi và thi tuyển 04/2013

  Ghi chú:

  - Thời gian học vào các giờ hành chính trong ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
  - Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cấp


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN
  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TC, CAO ĐẲNG LÊN ĐH HỆ CHÍNH QUY
  Trường Đại học Công Đoàn tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2012 như sau:
  1. Ngành đào tạo:

  - Kế Toán
  - Tài chính ngân hàng

  2. Đối tương tuyển sinh:

  Tất cả các học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.
  - Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Kế Toán thì được liên thông lên Đại học ngành Kế toán.
  - Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng thì được liên thông lên Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng.
  - Thí sinh tốt nghiệp trung cấp cao đẳng đạt loại khá được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, thí sinh đạt loại trung bình, trung bình khá ra trường năm 2010 trở về trước
  3. Môn thi tuyển:

  * Hệ trung cấp:

  - Ngành kế toán: Anh Văn (Trình độ A), Toán cơ bản (Chương trình phổ thông), Nguyên lý Kế toán.
  - Ngành Tài chính – Ngân hàng: Anh Văn (Trình độ A), Toán cơ bản (Chương trình phổ thông), Tài chính – Tiền tệ.
  * Hệ cao đẳng:

  - Từ Cao đẳng lên Đại học: Lý thuyết Hạch toán kế toán - Kế toán tài chính (DNSX)
  4. Hồ sơ thi tuyển:

  - Phiếu ĐKDT
  - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN
  - 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ báo tin và số điện thoại;
  - 4 ảnh 3×4.

  6. Thời gian thi tuyển:

  - Bán và nhận hồ sơ từ 09/2012

  - Dự kiến ôn thi và thi tuyển 11/2012
  7. Kế hoạch đào tạo:

  * Hệ liên thông từ Cao Đẳng lên Đại Học: Thời gian đào tạo: 1,5 năm
  * Hệ liên thông từ Trung Cấp lên Đại Học: Thời gian đào tạo 3 năm

  Ghi chú:

  - Thời gian học vào các buổi tối trong tuần hoặc vào tối T6, Ngày T7, CN.

  - Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Công Đoàn cấp.

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
  - Căn cứ kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông năm 2012
  - Căn cứ vào kế hoạch liên kết đào tạo.
  - Trường đại học công nghiệp hà nội thông báo tuyển sinh liên thông năm 2012 như sau
  1. Ngành đào tạo:

  - Kế toán
  2. Đối tượng tuyển sinh

  - Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ( chuyên ngành kế toán: kế toán DN, kế toán tổng hợp, kế toán tin…..)
  3. Thời gian đào tạo và bằng cấp:
  - Hệ liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, Đại học: 2.5 năm
  - Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1.5 năm
  - Sinh viên hoàn thành khoá học sẽ được cấp “Bằng đại học chính quy của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”
  4. Địa điểm học tập:
  Hà Nội
  5. Hình thức tuyển sinh:
  - Từ Trung cấp lên Đại học ( đối với thí sinh ra trường năm 2008 trở về trước): thi 3 môn: Toán – Lý - Lý thuyết hạch toán kế toán
  - Từ Cao đẳng lên Đại học (thí sinh đạt loại khá được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, thí sinh đạt loại trung bình, trung bình khá ra trường năm 2009 trở về trước): thi 2 môn: Lý thuyết Hạch toán kế toán - Kế toán tài chính (DNSX)
  6. Thủ tục đăng ký

  - Hồ sơ ĐKDT theo mẫu quy định của Bộ GD & ĐT và của trường.
  - 4 ảnh 4x6 (mới chụp)
  7. Kế hoạch:

  - Bán và nhận hồ sơ từ 09/2012
  - Dự kiến ôn thi và thi tuyển: 11/2012
  Ghi chú:

  - Thời gian học vào các buổi tối trong tuần hoặc học vào tối T6, Ngày T7 và chủ nhật
  - Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội cấp.

  NGOÀI RA CÒN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁC:

  ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

  - ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐH HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH ĐH TẠI CHỨC.

  - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC:
  NGÀNH KẾ TOÁN.
  - VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐH –
  NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KẾ TOÁN.
  - TRƯỜNG ĐH KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
  – NGÀNH KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH NGẦN HÀNG, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN .
  - ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
  – NGÀNH KẾ TOÀN, CÁC NGÀNH ĐIỆN
  - ĐH CÔNG ĐOÀN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ HÍNH QUY
  - NGÀNH KẾ TOÁN
  - NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP Y, DƯỢC, DƯỢC VÀ MẦM NON.

  … VÀ CÒN NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁC TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC …

  ĐÀO TẠO CAO HỌC CÁC TRƯỜNG:

  - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA: CÁC NGÀNH

  - ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  - ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

  … VÀ CÒN NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁC …

  Liên hệ Miss Ngọc – Phòng đạo tạo tuyển sinh trung tâm giáo dục đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam – DĐ: 0978507305 - 0914192734[FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#ff0000] - 0948[SIZE=5]199484[/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]; Yahoo:minhngoc.tuyensinh
  #1
  Trạng thái tin đăng:
  Tin đăng này đã được lưu trữ Liên hệ BQT để kích hoạt lại tin
  back
 2. PhuThinh24h.Com

  PhuThinh24h.Com Lão

  Tham gia : 05/07/2010 Cấp độ : 19
  Lên đầu cho bạn nhé - up xin Thank
  Đăng lúc: 03/01/2011 #2
 3. ttrinhminhthang

  ttrinhminhthang Lão

  Tham gia : 01/09/2009 Cấp độ : 50
  Đăng lúc: 05/01/2011 #3
 4. sieuthitienphat

  sieuthitienphat Lão

  Tham gia : 20/11/2009 Cấp độ : 30
  Up hộ bác, tiện thể rao bán hộ anh bạn cái website http://tin11.com/ban-website.htm
  <p style="color:#808080;font-size:9px;"><i>-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------</i></p><!-- Time:06:05:09, 05-01-2011-->
  Cái này hay đó, up hộ bác!!! Em có cái này cũng hay nè http://tin11.com/ban-website.htm
  Đăng lúc: 05/01/2011 #4
 5. hanoizenhotel

  hanoizenhotel Lão

  Tham gia : 13/10/2009 Cấp độ : 30
  Đăng lúc: 05/01/2011 #5
 6. matden82

  matden82 Lão

  Tham gia : 14/04/2009 Cấp độ : 30
  Đăng lúc: 05/01/2011 #6
 7. VioletSky

  VioletSky Lão

  Tham gia : 11/06/2010 Cấp độ : 19
  Đăng lúc: 05/01/2011 #7
 8. nhim_xu_dangyeu

  nhim_xu_dangyeu Lão

  Tham gia : 01/09/2010 Cấp độ : 30
  Đăng lúc: 06/01/2011 #8
 9. o0sweetbee0o

  o0sweetbee0o Lão

  Tham gia : 09/10/2007 Cấp độ : 19
  Đăng lúc: 06/01/2011 #9
 10. quangnham098

  quangnham098 Lão

  Tham gia : 18/07/2008 Cấp độ : 30
  Đăng lúc: 06/01/2011 #10
Chú ý: Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi chủ tin đăng. Nếu muốn công khai nội dung bình luận, vui lòng đăng ký tài khoản trên muare.vn và xác thực email (không cần xác thực số điện thoại) trước khi bình luận.
Mã xác nhận:
ReCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.
Draft saved Draft deleted
Đang tải...

Chia sẻ trang này

Chia sẻ trang này

Lên đầu trang