1. [Thông báo] Thay đổi tên cổng thanh toán trực tuyến"Click xem chi tiết
  Dismiss Notice
minhquangdaithanh
minhquangdaithanh

30

Cấp độ
Lão

minhquangdai...

Là thành viên từ: 01/08/2012

0 bài viết

10 lượt thích

18 điểm tích lũy

minhquangdaithanh

Chat với chủ shop
 1. [​IMG]

  [​IMG]

  1.CÂN NHƠN HOÀ 150KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 5 kg – 150 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 500 g
  Cấp chính xác : IIII
  Sai số tối đa : ± 750 g
  Sai số tối thiểu : ± 250 g
  Ðường kính mặt số : 12 inch
  Khối lượng tịnh (N.W) : 16,7 kg
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 17,9 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (490x355x455) mm
  BẢO HÀNH :6 THÁNG
  GIÁ BÁN CHƯA VAT 10%(CB) :1.200.000
  2.CÂN NHƠN HOÀ 120KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 2 kg – 120 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 200 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt mẫu : M 131-01-06
  Sai số tối đa : ± 300 g
  Sai số tối thiểu : ± 100g
  Ðường kính mặt số : 12 inch
  Khối lượng tịnh (N.W) : 16.7 kg
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 17.9 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (490x355x455) mm
  GIÁ BÁN (BS) CHƯA VAT 10% :990.000
  3.CÂN NHƠN HOÀ 100KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 2 kg – 100 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 200 g
  Cấp chính xác : IIII
  Sai số tối đa : ± 300 g
  Sai số tối thiểu : ± 100 g
  Ðường kính mặt số : 11 inch
  Trọng lượng tinh (N.W) : 9,7 kg
  Trọng lượng tổng (G.W) : 10,6 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (370x320x385) mm
  BẢO HÀNH 6 THÁNG
  ]GIÁ BÁN (ST) CHƯA THUẾ VAT 10%: 850.000

  4.CÂN NHƠN HOÀ 60KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 2 kg – 60 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 200 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 075-2007
  Sai số tối đa : ± 300 g
  Sai số tối thiểu : ± 100 g
  Ðường kính mặt số : 10 inches
  Trọng lượng tịnh (N.W) : 8,7 kg
  Trọng lượng tổng (G.W) : 9,6 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (370x300x375) mm
  BẢO HÀNH 6 THÁNG
  GIÁ BÁN(NT) CHƯA THUẾ VAT 10%:750.000
  5.CÂN NHƠN HOÀ 30KG

  [​IMG]
  Phạm vi cân : 1 kg – 30 kg

  Phân độ nhỏ nhất : 100 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 074-2007
  Sai số tối đa : ± 150 g
  Sai số tối thiểu : ± 50 g
  Ðường kính mặt số : 9 inches
  Khối lượng tịnh (N.W) : 4,1 kg
  Khối lượng đóng gói (G.W): 4,6 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (295x235x280) mm
  Bảo hành : 6 tháng
  Giá (HT) chưa bao gồm thuế VAT 10%:380.000
  6.CÂN NHƠN HOÀ 20KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 500 g – 20 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 50 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 073-2007
  Sai số tối đa : ± 75 g
  Sai số tối thiểu : ± 25 g
  Ðường kính mặt số : 8 inches
  Khối lượng tịnh (N.W) : 3,8 kg
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 4,1 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (280x220x285) mm
  GIÁ BÁN(HN) CHƯA VAT 10% : 350.000
  7.CÂN NHƠN HOÀ 15KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 500 g – 15 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 50 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 072-2007
  Sai số tối đa : ± 75 g
  Sai số tối thiểu : ± 25 g
  Ðường kính mặt số : 8 inches
  Khối lượng tịnh (N.W) : 3,1 kg
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 3,5 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (280x245x280) mm
  Bảo hành 6 tháng
  Giá bán(HHB) chưa thuế VAT 10%:320.000
  8.CÂN NHƠN HOÀ 12KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 500 g – 12 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 50 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 071-2007
  Sai số tối đa : ± 75 g
  Sai số tối thiểu : ± 25 g
  Ðường kính mặt số : 8 inches
  Khối lượng tịnh (N.W) : 3,1 kg
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 3,5 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (280x245x280) mm
  Bảo hành 6 tháng
  Giá bán(HH) chưa thuế VAT 10%:320.000
  9.CÂN NHƠN HOÀ 10KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 500 g – 10 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 50 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 070-2007
  Sai số tối đa : ± 50 g
  Sai số tối thiểu : ± 25 g
  Ðường kính mặt số : 8 inches
  Khối lượng tịnh (N.W) : 3,1 kg
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 3,5 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (280x245x280) mm
  Bảo hành 6 tháng
  Giá bán(HH) chưa thuế VAT 10%: 320.000
  10.CÂN NHƠN HOÀ 5KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 200 g – 5 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 20 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 068-2007
  Sai số tối đa : ± 30 g
  Sai số tối thiểu : ± 10 g
  Ðường kính mặt số : 6 inches
  Khối lượng tịnh (N.W) : 1,2 g
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 1,42 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (210x180x215) mm
  Bảo hành 6 tháng
  Giá bán(TB) chưa thuế VAT 10 %:180.000
  11.CÂN NHƠN HOÀ 2KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 100 g – 2 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 10 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 066-2007
  Sai số tối đa : ± 10 g
  Sai số tối thiểu : ± 5 g
  Ðường kính mặt số : 6 inches
  Khối lượng tịnh (N.W) : 1,2 g
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 1,42 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (210x180x215) mm
  Bảo hành 6 tháng
  Giá bán chưa thuế 10%:180.000
  12.CÂN NHƠN HOÀ 1KG
  [​IMG]Phạm vi cân : 50 g – 1 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 5 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 065-2007
  Sai số tối đa : ± 5 g
  Sai số tối thiểu : ± 2,5 g
  Ðường kính mặt số : 6 inches
  Khối lượng tịnh (N.W) : 1,.2 g
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 1,42 kg
  Kích thước đóng gói (DxRxC) : (210x180x215) mm
  GIÁ BÁN CHƯA VAT 10% :180.000
  13.CÂN NHỰA NHƠN HOÀ 2KG
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 100 g – 2 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 10 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 079-2007
  Sai số tối đa : ±10 g
  Sai số tối thiểu : ±5 g
  Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2009. Phù hợp OIML R76-1:2006
  Cân được sản xuất và kiểm soát dưới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001.
  Kích thước đóng gói : (205x180x165) mm
  Màu sắc : Cam - Đỏ - Xanh trời - Xanh lá - Trắng
  Bảo hành :6 tháng
  Giá bán chưa thuế VAT 10%:180.000
  13.CÂN NHỰA NHƠN HOÀ 1KG
  [​IMG]Phạm vi cân : 50 g – 1 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 5 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 078-2007
  Sai số tối đa : ± 5 g
  Sai số tối thiểu : ± 2,5 g
  Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2009. Phù hợp OIML R76-1:2006
  Cân được sản xuất và kiểm soát dưới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001.
  Kích thước đóng gói : (205x180x165) mm
  Màu sắc : Cam - Đỏ - Xanh trời - Xanh lá - Trắng
  Khối lượng tịnh (N.W) : 740 g
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 900 g
  Giá bán chưa thuế VAT 10%:180.000
  14.CÂN NHỰA NHƠN HOÀ 500G
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 20 g – 500 g
  Phân độ nhỏ nhất : 2 g
  Cấp chính xác : IIII
  Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 077-2007
  Sai số tối đa : ± 3 g
  Sai số tối thiểu : ± 1 g
  Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2009. Phù hợp OIML R76-1:2006
  Cân được sản xuất và kiểm soát dưới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001.
  Kích thước đóng gói : (205x180x165) mm
  Màu sắc : Cam - Đỏ - Xanh trời - Xanh lá - Trắng
  Khối lượng tịnh (N.W) : 740 g
  Khối lượng đóng gói (G.W) : 900 g
  Bảo hành 6 tháng
  Giá bán chưa thuế VAT 10%:180.000
  16.CÂN SỨC KHOẺ NHƠN HOÀ
  [​IMG]
  TRỌNG TẢI:0,5kg-120kg
  SAI SỐ :100g
  MÀU CÂN:6 MÀU
  XUẤT XỨ VIỆT NAM
  BẢO HÀNH 6 THÁNG
  Giá bán chưa thuế VAT 10%:250.000
  17.CÂN TRẺ EM SƠ SINH
  [​IMG]
  Phạm vi cân : 500 g – 20 kg
  Phân độ nhỏ nhất : 50 g
  Cấp chính xác : III
  Sai số tối đa : ± 75 g
  Sai số tối thiểu : ± 25 g
  Trọng lượng tinh(N.W) : 3,7 kg
  Trọng lượng tổng(G.W) : 4,4 kg
  BẢO HÀNH :6 THÁNG
  [COLOR="rgb(139, 0, 0)"[/B]][B][COLOR=#ff0000]Giá bán chưa thuế VAT 10%:550.000[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][SIZE=4][B][/B][/SIZE][SIZE=4][IMG]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/04/10/item/92/92299/20110410093518_limage_cantreomini4mau_m6199.jpg[/IMG][/SIZE][SIZE=4][/SIZE][COLOR=#ff0000][B][SIZE=4]Giá bán chưa thuế VAT 10%:50.000[/SIZE][/B][/COLOR] [SIZE=4] [/SIZE][/FONT][/LEFT][/COLOR][LEFT][FONT=Arial]
  [COLOR=#000080][B][SIZE=4][FONT=Arial][IMG]http://muaban.com.vn/uploads/libimgs/112012/C%C3%82N[/IMG][IMG]http://muaban.com.vn/uploads/libimgs/112012/49791268460331[/IMG][IMG]http://muaban.com.vn/uploads/libimgs/112012/2032_hinh[/IMG][IMG]http://muaban.com.vn/uploads/libimgs/112012/150_(2)_13022587371353385640.jpg[/IMG][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR]

  [SIZE=6][B][SIZE=12px][IMG]http://muaban.com.vn/uploads/libimgs/112012/150_(2)_13022587371353385640.jpg[/IMG][/SIZE][/B][/SIZE]


  [SIZE=6][B][SIZE=12px][IMG]http://muaban.com.vn/uploads/libimgs/112012/150_(2)_13022587371353385640.jpg[/IMG][/SIZE][/B][/SIZE]


  [SIZE=6][B][SIZE=12px][IMG]http://muaban.com.vn/uploads/libimgs/112012/150_(2)_13022587371353385640.jpg[/IMG][/SIZE][/B][/SIZE]


  [SIZE=6][B][SIZE=12px][IMG]http://muaban.com.vn/uploads/libimgs/112012/150_(2)_13022587371353385640.jpg[/IMG][/SIZE][/B][/SIZE]


  [SIZE=6][B][SIZE=12px]

  [B][SIZE=4]SỬA CHỮA CÁC LOẠI CÂN ĐỒNG HỒ,[/SIZE][/B][/SIZE][/B][/SIZE]


  [COLOR=#000080][B][SIZE=4]CÂN BÀN,CÂN ĐIỆN TỬ.[/SIZE][/B] [SIZE=4][B] [/B][B]CHÍNH XÁC-GIÁ RẺ-BẢO HÀNH DÀI HẠN[/B][/SIZE][/COLOR]

  [CENTER][B][COLOR=#000080][SIZE=4]
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH-QUANG ĐẠI THÀNH[/SIZE][/COLOR][/B][/CENTER]
  [CENTER][B][COLOR=#000080][SIZE=4]ĐỊA CHỈ: SỐ 145 ĐÊ LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI[/SIZE][/COLOR][/B][/CENTER]
  [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=#000080]ĐIỆN THOẠI: 04.6290.1111 - FAX: 04.3513.4420 - DĐ: 0986901111[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
  [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=#000080] [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=4][COLOR=#000080]Email:[email]minhquang@thang.vn[/email] [/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
  [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=#000080]Wesite:[URL='http://www.thang.vn/'][COLOR=#034b8a]www.thang.vn[/COLOR][/URL] - [URL='http://www.thangnhom.com.vn/'][COLOR=#034b8a]www.thangnhom.com.vn[/COLOR][/URL]- [url="http://www.minhquangdaithanh.com"]www.minhquangdaithanh.com[/url]
  [/CENTER]
  ...​
  #1
  Trạng thái tin đăng:
  Tin đăng này đã được lưu trữ Liên hệ BQT để kích hoạt lại tin
  back
 2. dothanhtrung90

  dothanhtrung90 Lão

  Tham gia : 19/02/2012 Cấp độ : 32
  Đăng lúc: 24/08/2014 #2
Chú ý: Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi chủ tin đăng. Nếu muốn công khai nội dung bình luận, vui lòng đăng ký tài khoản trên muare.vn và xác thực email (không cần xác thực số điện thoại) trước khi bình luận.
Mã xác nhận:
ReCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.
Draft saved Draft deleted
Đang tải...

Chia sẻ trang này

Chia sẻ trang này

Lên đầu trang