hainam_dientu
Chat với chủ shop

âm thanh đám cưới
(Mã tin đăng: 1263295)

1

Trả lời

2.097

Lượt xem

TP.HCM

Chat với chủ shop
 1. Đăng:  27/05/2012
  / Up mới nhất:  17/04/2015
  Nếu bạn gặp lỗi không sửa được bài viết thì bấm vào đây để fix lỗi.
  KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ THĂM
  JAGUẢ PA-203N GIÁ
  [​IMG]
  JAGUẢ PA203 12 SÒ GIA BÁN
  [​IMG]
  JAGUẢ PA-506N GIA BÁN
  [​IMG]
  JAGUẢ 203XG GIÁ BÁN​

  [​IMG]
  JAGUA PA-203 8 SÒ GIÁ​

  [​IMG]
  AMPLY BOSTON
  1100 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  1400 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  999 GIÁ BAN
  [​IMG]
  306SG GIÁ BÁN
  [​IMG]
  1090II GIÁ BÁN
  [​IMG]
  sup bass
  yamha
  M800 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  :-"B30 GIÁ BÁN
  :-cM1000 GIÁ BÁN
  BOSE
  [​IMG]
  SÚP ĐIỆN JBL 230
  GIÁ BÁN
  [​IMG]
  JBL BASS MẶT GIÁ BÁN
  JBL BAS GẦM GIÁ BÁN
  súp điện MIGO GIÁ BÁN
  súp điện sansui giá ban
  SÚP ĐIÊN BW604 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  BOSE võ đõ giá bán
  LOA BOSE
  bose IV GIÁ BÁN loại 1 ​

  [​IMG]
  loại 2 giá ban
  BOSE 4.2 GIA LOẠI 1;
  [​IMG]
  LOẠI 2 GIÁ BÁN
  BOSE III LOẠI 1 GIÁ BAN
  LOẠI 2 GIÁ BAN
  [​IMG]
  BOSE AV LOẠI 1 BÁN
  LOẠI 2 BÁN
  [​IMG]
  BOSE V LOẠI 1 GIÁ
  LOẠI 2 GIÁ
  [​IMG]
  LOA BMB
  450 LOẠI 1 GIÁ BÁN
  LOẠI 2 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  LOA BMB 350 LOẠI 1 GIÁ BÁN
  LOẠI 2 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  BMB 252 LOẠI 1 GIÁ BÁN
  LOẠI 2 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  LOA WHAPEDALE
  2190 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  3180 GIÁ BÁN LOẠI 1BAN
  LOẠI 2 ;
  [​IMG]
  3190 GIÁ BÁN 7.300
  [​IMG]
  5090 GIÁ BÁN ​

  [​IMG]
  MF7 GIA BAN
  [​IMG]
  5190 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  985 GIÁ BÁN
  CỤC ĐẪY YAMAHA
  XP2500 GIÁ BÁN LOẠI 1 ;
  LOẠI 2;
  [​IMG]
  XP3500 LOẠI 1 GIÁ BÁN
  LOẠI 2 GIÁ
  XP5000 GIÁ BÁN LOẠI1 ;
  LOẠI 2 GIÁ
  XP700 GIÁ BÁN LOẠI 1 ;
  LOẠI 2 GIÁ
  [​IMG]
  AK6 GIÁ LOẠI 1; LOẠI 2 GIÁ
  AK8 GIÁ BÁN
  AK9 GIÁ BÁN
  CA18 GIÁ BÁN
  CA20 GIÁ BÁN
  [r23)]CỤC ĐẪY PEAVEY
  CS1400 GIÁ BÁN LOẠI 1 ;
  LOẠI 2 GIÁ
  [​IMG]
  CS2000 GIÁ BÁN LOẠI 1;
  LOAI 2 GIÁ 4.300
  CS3000 GIÁ LOẠI 1;
  LOẠI 2 GIÁ
  CS4000LOẠI 1 GIÁ
  LOẠI 2 GIÁ
  CS4080 GIÁ
  [​IMG]
  LOA KODA
  525 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  725 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  982 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  825 GIÁ BAN
  [​IMG]

  810 GIÁ ​

  [​IMG]
  1003 GIÁ BÁN ​


  [​IMG]
  123 GIÁ BÁN
  MT33 GIÁ BÁN ​

  [​IMG]
  =((127 GIÁ BAN
  =((153 GIÁ BAN
  =((T225 GIÁ
  =((151 GIÁ BÁN
  152 GIÁ BAN ​

  [​IMG]
  =((6215 GIÁ BÁN ​

  =((215 GIÁ BÁN
  LOA JBL
  112 GIÁ BÁN ​

  [​IMG]
  115 GIÁ BÁN ​

  [​IMG]
  125 GIÁ BÁN ​


  [​IMG]
  JBL118 GIÁ BÁN ​

  [​IMG]
  JBL 218 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  JBL 712 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  JBL 715 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  JBL 725 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  JBL718 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  JBL728 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  JBL512 GIÁ BÁN ​

  [​IMG]
  JBL515 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  JBL525 GIÁ BAN
  [​IMG]
  JBL 518 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  JBL528 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  LOA PEAVEY
  SP2 đời cũ giá bán
  [​IMG]
  sp2 đơi mới
  [​IMG]
  sp4 đời cũ
  [​IMG]
  sp4 đời mới giá bán
  [​IMG]
  sp118 giá bán
  [​IMG]
  sp218 giá bán
  [​IMG]
  LOA YAMAHA
  115S GIÁ BÁN
  [​IMG]
  215 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  CUC ĐẪY MENCẠC
  MA3600 GIÁ BÁN
  MA7200 GIÁ BÁN
  MA2400 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  CA 18 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  LOA KODA
  OT512 GIÁ BÁN
  6T02 GIÁ
  EP15 GIÁ
  K26 GIÁ
  K8 GIA
  K10 GIÁ
  K12 GIÁ
  MP15 GIÁ
  MP28 GIÁ
  [r23)]LOẠBL
  RM10II GIÁ BÁN
  [​IMG]

  [​IMG]

  JBL CM82 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  ĐÃY EV-2400 GIÁ BÁ
  EV-3.600 GIÁ
  EV-4800 GIÁ
  EV-7200 GIÁ ​

  [​IMG]
  CỤC ĐẪY CROUW
  202 GIÁ​

  402 GIÁ
  602 GIÁ
  802 GIÁ
  [​IMG]
  MIXER YAMAHA
  M8 GIÁ
  M12 GIÁ​

  [​IMG]
  124CX GIÁ ​

  [​IMG]
  16/6FX GIÁ BÁN
  [​IMG]
  166CXI GIÁ
  166CXII GIÁ
  MG166CX có USB giá ​

  [​IMG]
  MG80FXGIÁ
  [​IMG]
  MG120FX GIÁ
  [​IMG]
  MG82CX GIÁ
  [​IMG]
  5008CCX GIÁ
  5012CCX GIÁ
  12/4USBCCX GIÁ
  12/4USBOCCX GIÁ
  8/4USBOCX GIÁ
  EM5012ICX GIÁ
  MG24/14 GIÁ​

  [​IMG]
  MG32/14 GIÁ
  [​IMG]
  MIER PEAVEY
  PV14/4USBCCX GIÁ
  [​IMG]
  PV14/4USBOCX GIÁ
  PV10/4USBCCX GIÁ
  [​IMG]
  PV10/4USBOCX
  PV8PCCX GIÁ
  [​IMG]
  PV8OCCX
  PV6 PCC
  PV6 OCX GIÁ
  PV-10CCX GIÁ
  PV14PCCX GIÁ
  PV-10 GIÁ
  PV-14 GIÁ
  PV-20 GIÁ
  [​IMG]
  XR800F GIÁ
  XR1200F GIÁ
  [​IMG]
  MIER BMG
  802F GIÁ LOẠI 1
  LOẠI 2 GIÁ
  [​IMG]
  1202FGIÁ LOẠI 1
  LOẠI 2 GIÁ ​

  [​IMG]
  802E GIÁ LOẠI 1
  LOẠI2 GIÁ
  [​IMG]


  [​IMG]
  1202E GIÁ BÁN LOẠI 1
  LOẠI 2 GIÁ BÁN ​

  [​IMG]

  MIXER SANLAP
  F4 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  F7 GIÁ BÁN
  [​IMG]
  MIER SOUCRAP​

  ^:)^EFX8 LOẠI 1 GIÁ
  LOẠI 2 GIÁ
  [​IMG]
  EFX12 GIÁ BÁN
  LOẠI 2 ;
  [​IMG]
  BỘ EQUALYZE
  DBX 231XL GIÁ
  [​IMG]
  DBX 1231XL GIÁ
  [​IMG]
  DBX 2231XL GIÁ
  [​IMG]
  BỘ VANG RỜI ECHO
  REV100 GIÁ BAN
  [​IMG]
  THIẾT BỊ TÁCH ÂM THANH CỐT SE VƠ
  DBX-223XL GIÁ BÁN LOẠI 2
  LOẠI 1 GIÁ ​


  [​IMG]
  DBX-234XL GIÁ BÁN LOẠI 2
  LOẠI 1 GIÁ ​


  [​IMG]
  THIẾT BỊ BÃO VÊ HAY GỌI LÀ THIẾT BỊ NÉN ÂM THANH COMPRESSOR
  DBX 226XL GIÁ BÁN LOẠI 1;
  LOẠI 2 GIÁ
  [​IMG]
  DSP99 GIÁ
  TŨ ĐỰNG THIẾ BỊ ÂM THANH
  TU MÁY 12U GIÁ LOẠI 1
  LOẠI 2 GIÁ
  [​IMG]
  16U GIÁ LOẠI 1
  LOẠI 2 GIÁ
  [​IMG]
  CHÂN LOA 502 GIÁ 1 CẶP
  [​IMG]
  CHÂN MÍCH
  228 GIÁ
  [​IMG]
  210 GIÁ
  [​IMG]
  200 GIÁ
  [​IMG]
  loa vi tính
  jum boy
  3300 giá
  [​IMG]
  3300c giá
  [​IMG]
  =((jum boy 3300usb giá
  6216 giá
  [​IMG]
  :-c9880 giá 1.400t
  6210 giá 1.200t
  [​IMG]
  6810 giá1.000t
  [​IMG]
  9810 giá 1.100t
  [​IMG]

  MICH KHỐNG GIÂY
  LX88II LOẠI 1 GIÁ 1.850T
  LX88II LOAI 2 GIÁ 900T
  [​IMG]
  LX87 GIÁ 1.250T
  LX89 GIÁ 1.250T
  LX88III GIÁ 1.200T
  [​IMG]
  UGX6 GIÁ 2.000T
  [​IMG]
  UGX9 GIÁ 3.000T
  [​IMG]
  UR4D GIÁ 2.650T
  [​IMG]
  E135 GIÁ 2.150T
  SM58 1 TAY GIÁ 850T
  [​IMG]
  SM58 HAI TAY GIÁ 1.050T
  [​IMG]
  CÁC LOẠI BASS P.AUDIO XỊN
  2226
  [​IMG]
  2241​

  [​IMG]


  [​IMG]
  2242​

  [​IMG]
  CŨ TÉP D170​

  [​IMG]
  D442S
  [​IMG]
  SD21​

  [​IMG]
  Và các dòng bass p.audio hàng trung quốc chất lượng tốt,bass JBL,bass FEAVEY .​

  [r24)]Em chuyên bán buôn bán lẽ các bác có nhu cầu alo cho em theo số 0906597768 ngoài hàng mới hiện có nếu các bác cần hàng xịn đã qua sữ dụng em sẽ phục vụ nhu cầu cũa các bác​
  #1
 2. laptop_nguyenphan

  Lão laptop_nguyenphan

  30 416
  Re: âm thanh đám cưới
  www.nguyenphanlaptop.vn Chuyên Apple | Laptop | Smartphone | Nước Hoa | Dây nịt - bóp ví hàng chính hiệu nhập Mỹ giá VN
  Đăng lúc: 13/07/2012 #2

Thường dùng

Facebook

Mặc định

Chú ý: Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi chủ tin đăng. Nếu muốn công khai nội dung bình luận, vui lòng đăng ký tài khoản trên muare.vn và xác thực email (không cần xác thực số điện thoại) trước khi bình luận.
Mã xác nhận:
ReCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.
Draft saved Draft deleted
Đang tải...

Chia sẻ trang này

Chia sẻ trang này

Lên đầu trang