ducdung.hafic
Chat với chủ shop

[tin II - SƠ MI ĐÔI ] ::HOT: Shop Abercrombie & Fitch!!! Giá cả cạnh tranh nhất - Uy tín nhất - Dịch vụ tốt nhất ^_^
(Mã tin đăng: 990353)

65

Trả lời

8.774

Lượt xem

Hà Nội

Chat với chủ shop
 1. Đăng:  23/02/2012
  Nếu bạn gặp lỗi không sửa được bài viết thì bấm vào đây để fix lỗi.
  [​IMG]

  [​IMG] C[FONT=&quot]Ứ[/FONT] 10 THANH NIÊN M[FONT=&quot]Ỹ[/FONT] THÌ Đ[FONT=&quot]Ế[/FONT]N 9 NG[FONT=&quot]ƯỜ[/FONT]I BI[FONT=&quot]Ế[/FONT]T T[FONT=&quot]Ớ[/FONT]I ABERCROMBIE & FITCH (A&F) VÀ DÙNG Đ[FONT=&quot]Ồ[/FONT] C[FONT=&quot]Ủ[/FONT]A HÃNG NÀY [​IMG]

  B[FONT=&quot]Ạ[/FONT]N HI[FONT=&quot]Ể[/FONT]U Đ[FONT=&quot]ƯỢ[/FONT]C Đ[FONT=&quot]Ộ[/FONT] PH[FONT=&quot]Ổ[/FONT] C[FONT=&quot]Ậ[/FONT]P C[FONT=&quot]Ủ[/FONT]A A&F R[FONT=&quot]Ồ[/FONT]I CH[FONT=&quot]Ứ[/FONT] ?

  "A&F là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hãng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i trang dành cho t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i" - đúng theo nghĩa c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nó! S[FONT=&quot]ở[/FONT] dĩ nói nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y b[FONT=&quot]ở[/FONT]i vì đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng mà A&F nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]m t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i là t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nam, n[FONT=&quot]ữ[/FONT], ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] em… T[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng món đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p. Thêm vào đó, giá c[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a A&F cũng không quá đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta có th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t món đ[FONT=&quot]ồ[/FONT], nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng không quá r[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làm m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đi giá tr[FONT=&quot]ị[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u. ​


  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG][​IMG]A&F Shop xin g[FONT=&quot]ử[/FONT]i t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i AE l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i chúc năm m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i an khang th[FONT=&quot]ị[/FONT]nh v[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng, s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kho[FONT=&quot]ẻ[/FONT] và thành đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t trong cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng[​IMG][​IMG]

  A&F Shop chuyên kinh doanh m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t hàng nhãn hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i trang n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i A&F , HOLLISTER v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng châm 3 nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t :

  - GIÁ C[FONT=&quot]Ả[/FONT] C[FONT=&quot]Ạ[/FONT]NH TRANH NH[FONT=&quot]Ấ[/FONT]T :-bd

  - UY TÍN NH[FONT=&quot]Ấ[/FONT]T:-bd

  - D[FONT=&quot]Ị[/FONT]CH V[FONT=&quot]Ụ[/FONT] T[FONT=&quot]Ố[/FONT]T NH[FONT=&quot]Ấ[/FONT]T :-bd

  * CÁCH TH[FONT=&quot]Ứ[/FONT]C MUA HÀNG :


  1. Các b[FONT=&quot]ạn order các s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m mình đăng lên web ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c có th[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t hàng các s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m khác ( Áo s[FONT=&quot]ơ[/FONT] mi, Qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ố[/FONT] ,Áo đôi , Qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n jeans ....... R[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u nhá ^^ -----> Hàng sau 7-10 ngày s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] [/FONT]

  2. Mình s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n order qua nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cách sau:
  - Hotline : 0946668444 ( Dũng )( Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ):-c:-c
  - T[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] : S[FONT=&quot]ố[/FONT] 14 Nguy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n , HN ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT] 35 ngõ 203 Kim Ng[FONT=&quot]ư[/FONT]u , HN
  - YH : Ducdung.hafic ( Online 24/24 ^_^ )


  * THÔNG TIN CHUY[FONT=&quot]Ể[/FONT]N KHO[FONT=&quot]Ả[/FONT]N :

  Tài kho[FONT=&quot]ả[/FONT]n MB Bank : LÊ Đ[FONT=&quot]Ứ[/FONT]C DŨNG - STK : 0540113346005

  Tài kho[FONT=&quot]ả[/FONT]n Vietcombank : NGUY[FONT=&quot]Ễ[/FONT]N MINH NG[FONT=&quot]Ọ[/FONT]C - STK:0611001894982 Chi nhánh Ba Đình

  Tài kho[FONT=&quot]ả[/FONT]n Agribank : NGUY[FONT=&quot]Ễ[/FONT]N MINH NG[FONT=&quot]Ọ[/FONT]C- STK : 1483205146422 Chi nhánh th[FONT=&quot]ủ[/FONT] đô - Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i

  Tất cả các mẫu của shop đều Up ở Facebook nhé :

  http://www.facebook.com/media/albums/?id=100003523611305

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  tin I - T-SHIRTS : http://muare.vn/ThoiTrangNam-QuanAo/p-51196945#post51196945


  Mình đã l[FONT=&quot]ấy 1 s[FONT=&quot]ố[/FONT] m[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m v[FONT=&quot]ề[/FONT] rùi ^_^ M[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i qua 14 Nguy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n xem hàng, order nhé[/FONT] [​IMG][​IMG]


  SƠ MI ĐÔI ĐỒNG GIÁ 700K NHÉ ! ! !


  HÌNH [FONT=&quot]Ả​
  NH TH[FONT=&quot]Ậ[/FONT]T NÈ ^_^
  [/FONT]
  [​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]SHOW HÀNG S[FONT=&quot]Ơ[/FONT] MI ĐÔI NÀO [​IMG][​IMG]


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  #1
 2. lequangtho

  Lão lequangtho

  35 428
  Re: [tin II - SƠ MI ĐÔI ] ::HOT: Shop Abercrombie & Fitch!!! Giá cả cạnh tranh nhất - Uy tín nhất - Dịch vụ tốt nhất ^_^
  đẹp ghê, giá rổ thế nào bạn nhỉ
  Đăng lúc: 23/02/2012 #2
 3. ducdung.hafic

  Lão ducdung.hafic

  30 127
  Re: [tin II - SƠ MI ĐÔI ] ::HOT: Shop Abercrombie & Fitch!!! Giá cả cạnh tranh nhất - Uy tín nhất - Dịch vụ tốt nhất ^_^
  700k/ 1 đôi bạn nhé ^_^ Còn rất nhiều mẫu. Bạn vào ducdung.hafic mình sẽ gửi thêm nhé

  Thanks bạn ^^:-bd:-bd
  Đăng lúc: 23/02/2012 #3
 4. shopbe91

  Lão shopbe91

  19 282
  Re: [tin II - SƠ MI ĐÔI ] ::HOT: Shop Abercrombie & Fitch!!! Giá cả cạnh tranh nhất - Uy tín nhất - Dịch vụ tốt nhất ^_^
  authentic hay **** thế bạn
  Đăng lúc: 23/02/2012 #4
 5. KungZ

  Lão KungZ

  30 655
  Re: [tin II - SƠ MI ĐÔI ] ::HOT: Shop Abercrombie & Fitch!!! Giá cả cạnh tranh nhất - Uy tín nhất - Dịch vụ tốt nhất ^_^
  có tin áo sơ mi nam k bác, đang quan tâm :D
  Đăng lúc: 23/02/2012 #5
 6. ducdung.hafic

  Lão ducdung.hafic

  30 127
  Re: [tin II - SƠ MI ĐÔI ] ::HOT: Shop Abercrombie & Fitch!!! Giá cả cạnh tranh nhất - Uy tín nhất - Dịch vụ tốt nhất ^_^
  Có bạn ạ ^^ Bạn vào nick m nhé : ducdung.hafic . M sẽ gửi link để bạn xem nhé . Thanks bạn :-bd
  Đăng lúc: 23/02/2012 #6
 7. pumahn225

  Lão pumahn225

  19 23
  Re: [tin II - SƠ MI ĐÔI ] ::HOT: Shop Abercrombie & Fitch!!! Giá cả cạnh tranh nhất - Uy tín nhất - Dịch vụ tốt nhất ^_^
  bạn ơi..có bán áo nam rời ko?? cho mình cái bảng size đc k??:d
  Đăng lúc: 23/02/2012 #7
 8. KungZ

  Lão KungZ

  30 655
  Re: [tin II - SƠ MI ĐÔI ] ::HOT: Shop Abercrombie & Fitch!!! Giá cả cạnh tranh nhất - Uy tín nhất - Dịch vụ tốt nhất ^_^
  [​IMG]
  cho mình xin giá con áo nam rời này nhé
  Đăng lúc: 23/02/2012 #8
 9. ducdung.hafic

  Lão ducdung.hafic

  30 127
  Re: [tin II - SƠ MI ĐÔI ] ::HOT: Shop Abercrombie & Fitch!!! Giá cả cạnh tranh nhất - Uy tín nhất - Dịch vụ tốt nhất ^_^
  Coá bạn ui ^^ Pạn vào nick m sẽ gửi bảng size vs cả link áo sơ mi nam rời nhé . Thanks pạn :-bd:-bd
  <p style="color:#808080;font-size:9px;"><i>-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------</i></p><!-- Time:08:27:27, 23-02-2012-->
  Áo này giá 375k bạn nhé . Pạn cần tư vấn j thêm thì vào YH mình nhé : ducdung.hafic. Thanks pạn :-bd:-bd
  Đăng lúc: 23/02/2012 #9
 10. casinoice

  Lão casinoice

  35 1.901
  Re: [tin II - SƠ MI ĐÔI ] ::HOT: Shop Abercrombie & Fitch!!! Giá cả cạnh tranh nhất - Uy tín nhất - Dịch vụ tốt nhất ^_^
  giá cả thế nào bạn....
  Đăng lúc: 24/02/2012 #10

Thường dùng

Facebook

Mặc định

Chú ý: Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi chủ tin đăng. Nếu muốn công khai nội dung bình luận, vui lòng đăng ký tài khoản trên muare.vn và xác thực email (không cần xác thực số điện thoại) trước khi bình luận.
Mã xác nhận:
ReCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.
Draft saved Draft deleted
Đang tải...

Chia sẻ trang này

Chia sẻ trang này

Lên đầu trang