nguyenphuthuy_bk
nguyenphuthuy_bk

40

Cấp độ
Lão

nguyenphuthu...

Là thành viên từ: 05/05/2009

6.355 bài viết

186 lượt thích

63 điểm tích lũy

nguyenphuthuy_bk

Chat với chủ shop
 1. Shop quà tặng Himi.vn
  Số 16 Ngõ 185 Chùa Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội
  ĐT: 04.6675.3234

  Hotline1,Viber,WhatsApp,Zalo,Kakao: 0985910350 Hotline2: 012.4464.9399
  Hỗ trợ trực tuyến
  [​IMG]


  Trang chủ » Trang sức cỏ 4 lá » Dây chuyền cỏ 4 lá
  Dây chuyền cỏ 4 lá

  [​IMG]

  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LJ-162 130,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LMY-16 150,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LJ-226 150,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LJ-133 130,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LX-18 75,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LS-07 75,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LX-19 75,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LJ-169 130,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LX(Y)-23 75,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LJ-175 150,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LX-20 75,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LX-34 75,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LJ-17 150,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ TUỔI SỬU 80,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền tuổi sửu, tuổi sửu, dây chuyền, cỏ 4 lá, dây chuyền 12 con giáp, 12 con giáp, cỏ may mắn, dây chuyền cỏ may mắn, dây chuyền 12 con giáp cỏ 4 lá


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LX(Y)-04 75,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LS-06 75,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LJ-14 130,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LJ(P)-144 90,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LJ-06 150,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LJ-123 130,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LJ(P)-145 90,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  Dây Chuyền Cỏ 4 Lá LJ-101 150,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LJ(P)-233 90,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.


  DÂY CHUYỀN CỎ 4 LÁ LX-39 75,000 vnđ
  [​IMG]
  dây chuyền cỏ 4 lá, dây chuyền may mắn, dây chuyền cỏ 4 lá may mắn,cỏ 4 lá, cỏ 4 lá may mắn, cỏ may mắn,cỏ 4 lá dây chuyền, cỏ may mắn dây chuyền.
  Các bác đọc xong cho em xin comment nhé,
  Xin trân trọng cảm ơn !

  [​IMG]
  Tag Cloud
  bảo bình mặt dây chuyền chữ may mắn gối ôm gối himi leo capricorn song ngư mặt nam thời trang lắc tay Scorpio quà tặng dây chuyền theo tên sư tử dây chuyền đôi bạc theo tên dây chuyền bạc nhẫn đặt Cự giải nhẫn đôi song tử dương cựu lắc tay giả cổPisces dây inox Sagittarius mặt inox lắc nữ nhẫn bạc zodiac mặt cặp mặt chữ inox đặt dây chuyền lắc tay da bò gối tròn 12 cung mặt dây chuyền mặt chữ dây chuyền giả cổ trang sức nam da bò lắc tay cỏ 4 lá cung hoàng đạo inox làm gối gemini tặng quà cỏ 3 lá Hổ cápnhẫn cặp ống heo nhan dat dây chuyền đặt đặt gối Cancer gối trái tim nhân mã đặt nhẫn taurus cung nhan doi 12 cung hoàng đạomặt dây chuyền tên mặt dây nam dây chuyền inox nhan cap mặt đôi gối chữ nhật dây chuyền chữ cự giải kim ngưu mặt đôi inox thiên bìnhdây chuyền tên nhan bac xử nữ dây chuyền cặp cỏ 4 lá gối handmade trang sức lắc tay cỏ may mắn dây chuyền hà nội ma kếtAquarius dat nhan gối hà nội gối vuông nhẫn tình nhân gối khúc xương lắc tay dây chữ inox dây chuyền mặt chữ tây tạng
  #1
  Trạng thái tin đăng:
  Tin đăng này đã được lưu trữ Liên hệ BQT để kích hoạt lại tin
  back
 2. bye

  bye Lão

  Tham gia : 01/01/1970 Cấp độ : 41
  Chào mừng các bạn đến với HT Sofa

  <table border="1" bordercolor="#888" cellspacing="0" style="text-align:center;border-collapse:collapse;border-color:rgb(136,136,136);border-width:1px"><tbody><tr><td style="text-align:center;width:325px;height:207px"><b style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff"><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/sofa-phong-khach/bo-sofa-sp05" target="_blank">Sofa phòng khách SP-05</a></font></b><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351583490095/lien-he/luu-tru-file-anh/Sofa%20gia%20re%20%285%29.jpg" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" width="320"></td><td style="text-align:center;width:327px;height:207px"><b style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff"><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/sofa-phong-khach/bo-sofa-sp05/sofa-gia-dinh" target="_blank">Sofa phòng khách SP-05A</a></font></b><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351668178089/sofa-phong-khach/bo-sofa-sp05/sofa-gia-dinh/phong.jpg" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" width="320"></td><td style="width:331px;height:207px"><div style="text-align:center"><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<b><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/sofa-phong-khach/bo-sofa-sp07" target="_blank">Sofa phòng khách SP-07</a></b></font></span></div><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff"><span style="margin-right:auto;margin-left:auto"><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351583490096/lien-he/luu-tru-file-anh/Sofa%20gia%20re%20%287%29.jpg" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;text-align:center" width="320"></span></font></span></td></tr><tr><td style="text-align:center;width:325px;height:207px"><b style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff"><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/ban-kinh/ban-kinh-pk-02" target="_blank">Bàn kính BK-02</a></font></b><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351583490094/lien-he/luu-tru-file-anh/Bk02.jpg?height=240&amp;width=480" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" width="320"></td><td style="text-align:center;width:327px;height:207px"><b style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff"><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/sofa-phong-khach/bo-sofa-sp-09" target="_blank">Sofa phòng khách SP-09</a></font></b><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351583490096/lien-he/luu-tru-file-anh/Sofa-09.jpg" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" width="320"></td><td style="width:331px;height:207px"><div style="text-align:center"><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<b><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/sofa-phong-khach/bo-sofa-sp01" target="_blank">Kệ ti vi KV-01</a></b></font></span></div><span style="margin-right:auto;margin-left:auto;background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff"><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351583490094/lien-he/luu-tru-file-anh/Ketivi.jpg" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;text-align:center" width="320"></font></span><div style="text-align:center"><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff"></font></span></div></td></tr><tr><td style="text-align:center;width:325px;height:175px"><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff"><b><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/sofa-phong-khach/bo-sp03" target="_blank">Sofa phòng khách SP-03</a></b><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351583490095/lien-he/luu-tru-file-anh/Sofa%20gia%20re%20%283%29.jpg" width="320"></font></span></td><td style="text-align:center;width:327px;height:175px"><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff"><b><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/sofa-phong-khach/bo-sofa-sp02" target="_blank">Sofa phòng khách SP-02</a></b><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351583490095/lien-he/luu-tru-file-anh/Sofa%20gia%20re%20%282%29.jpg" width="320"></font></span></td><td style="text-align:center;width:331px;height:175px"><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff">&nbsp;<font style="text-align:center"><b><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/sofa-phong-khach/bo-sofa-sp01" target="_blank">Sofa phòng khách SP-01</a></b></font><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1350372329963/sofa-phong-khach/bo-sofa-sp01/sofa%20gia%20re.jpg" width="320"></font></span></td></tr><tr><td style="text-align:center;width:325px;height:185px"><b><font color="#0000ff" style="background-color:rgb(255,255,255)">&nbsp;<a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/rao-vat/dem-gia-re" target="_blank">Đệm bông ép Hàn Quốc</a></font></b><img height="162" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351583490094/lien-he/luu-tru-file-anh/BongepHQ.jpg" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" width="320"></td><td style="text-align:center;width:327px;height:185px"><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff">&nbsp;<b><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/hang-thanh-ly/thanh-ly-dem-hq" target="_blank">Đệm lò xo Việt Sinh</a></b></font></span><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351583490097/lien-he/luu-tru-file-anh/demloxo.jpg" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" width="320"></td><td style="width:331px;height:185px"><div style="text-align:center"><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff">&nbsp;<span style="text-align:center">&nbsp;</span><font style="text-align:center"><b><a href="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/sofa-phong-khach/bo-sofa-sp04" target="_blank">Sofa phòng khách SP-04</a></b></font></font></span></div><div style="text-align:center"><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff"><img height="160" src="https://sites.google.com/site/sofahungthuy/_/rsrc/1351583490095/lien-he/luu-tru-file-anh/Sofa%20gia%20re%20%284%29.jpg" width="320"></font></span></div></td></tr></tbody></table>

  * Liên hệ: Miss Thủy
  * Điện thoại: 0913998816 - 0915998816
  * Website: http://sofagiare.tk/
  * Địa chỉ: 136 Đường Nguyễn Khoái - HN
  Đăng lúc: 03/11/2012 #2
Chú ý: Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi chủ tin đăng. Nếu muốn công khai nội dung bình luận, vui lòng đăng ký tài khoản trên muare.vn và xác thực email (không cần xác thực số điện thoại) trước khi bình luận.
Mã xác nhận:
ReCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.
Draft saved Draft deleted
Đang tải...

Chia sẻ trang này

Chia sẻ trang này

Lên đầu trang