Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa

Quy định mới về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực từ ngày 20/11

ID tin: 4880904
Cập nhật: 24/07/2019, lúc 11:11 -

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 08/TT-BXD ngày 08/10/2018, hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Xem thêm:
https://baycb.com.vn/5-dieu-ky-su-nen-biet-ve-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung.html
https://baycb.com.vn/tim-hieu-ve-chung-chi-hanh-nghe-giam-sat-xay-dung.html
Chấm dứt hiệu lực Thông tư 17
Khi Thông tư 08/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2018, thì các thông tư sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày này: Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, và Điều 1, Điều 2, Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Thông tư gồm 6 điều, trong đó các nội dung cơ bản của Thông tư gồm: Hướng dẫn xác định chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề theo hướng: Đưa ra nguyên tắc chung xác định và quy định về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng cụ thể; Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo hướng làm rõ hình thức, nội dung thi sát hạch; Hướng dẫn đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo hướng: quy định về đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thông qua Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên cơ sở các điều kiện quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP; làm rõ các quy định về nhân sự yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp của tổ chức; và bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam, để đảm bảo tính thống nhất về các nội dung dẫn chiếu cũng như sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo để phù hợp với phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Tin đăng liên quan