Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa

In hóa đơn bán hàng, in hóa đơn cacbon, in order, bảng giá in hóa đơn, thiết kế miễn phí

ID tin: 4991657
Cập nhật: 03/07/2020, lúc 11:34 -

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN CACBON: KHỔ: A7: 7 x 10cm
01 Liên:
- Khổ: A7 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 40 quyển, đơn giá: 6.000đ, in 1 màu
- Khổ: A7: Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 80 quyển, đơn giá: 5.000đ, in 1 màu
- Khổ: A7 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 120 quyển, đơn giá: 4.000đ, in 1 màu
- Khổ: A7 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 200 quyển, đơn giá: 4.000đ, in 1 màu
02 Liên:
- Khổ: A7: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 40 quyển, đơn giá: 8.000đ, in 1 màu
- Khổ: A7: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển , ghim gáy, đường xé: số lượng: 80 quyển, đơn giá: 7.000đ, in 1 màu
- Khổ: A7: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 120 quyển, đơn giá: 6.000đ, in 1 màu
- Khổ: A7: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 200 quyển, đơn giá: 6.000đ, in 1 màu
03 Liên:
- Khổ: A7: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 40 quyển, đơn giá: 12.000đ, in 1 màu
- Khổ: A7: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 80 quyển, đơn giá: 10.000đ, in 1 màu
- Khổ: A7: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 120 quyển, đơn giá: 9.000đ, in 1 màu
- Khổ: A7: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 200 quyển, đơn giá: 9.000đ, in 1 màu
Lưu ý:
1. Số nhảy 1, 2 liên + 2k, 3 liên + 3k
2. Số lượng tối thiểu: 40 quyển
3. Phí ship: Nội thành: 20.000đ - Ngoại thành: 30.000đ - Tỉnh: 40.000đ
4. Miễn phí thiết kế với tất cả các đơn hàng.
5. Miễn phí vận chuyển trong phạm vị nội thành Hà Nội với những đơn hàng có giá trị > 1 triệu.

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN CACBON: KHỔ: A6: 10 x 14cm
01 Liên:
- Khổ: A6 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 20 quyển, đơn giá: 12.000đ, in 1 màu
- Khổ: A6: Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 40 quyển, đơn giá: 10.000đ, in 1 màu
- Khổ: A6 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 100 quyển, đơn giá: 8.000đ, in 1 màu
- Khổ: A6 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 200 quyển, đơn giá: 7.000đ, in 1 màu
02 Liên:
- Khổ: A6: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 20 quyển, đơn giá: 16.000đ, in 1 màu
- Khổ: A6: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển , ghim gáy, đường xé: số lượng: 40 quyển, đơn giá: 14.000đ, in 1 màu
- Khổ: A6: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 100 quyển, đơn giá: 12.000đ, in 1 màu
- Khổ: A6: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 200 quyển, đơn giá: 11.000đ, in 1 màu
03 Liên:
- Khổ: A6: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 20 quyển, đơn giá: 22.000đ, in 1 màu
- Khổ: A6: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 40 quyển, đơn giá: 20.000đ, in 1 màu
- Khổ: A6: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 100 quyển, đơn giá: 18.000đ, in 1 màu
- Khổ: A6: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 200 quyển, đơn giá: 14.000đ, in 1 màu
Lưu ý:
1. Số nhảy 1, 2 liên + 2k, 3 liên + 3k
2. Số lượng tối thiểu: 40 quyển
3. Phí ship: Nội thành: 20.000đ - Ngoại thành: 30.000đ - Tỉnh: 40.000đ
4. Miễn phí thiết kế với tất cả các đơn hàng.
5. Miễn phí vận chuyển trong phạm vị nội thành Hà Nội với những đơn hàng có giá trị > 1 triệu.

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN CACBON: KHỔ: A5: 14 x 20cm
01 Liên:
- Khổ: A5 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 10 quyển, đơn giá: 20.000đ, in 1 màu
- Khổ: A5: Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 20 quyển, đơn giá: 18.000đ, in 1 màu
- Khổ: A5 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 50 quyển, đơn giá: 15.000đ, in 1 màu
- Khổ: A5 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 100 quyển, đơn giá: 13.000đ, in 1 màu
02 Liên:
- Khổ: A5: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 10 quyển, đơn giá: 30.000đ, in 1 màu
- Khổ: A5: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển , ghim gáy, đường xé: số lượng: 20 quyển, đơn giá: 24.000đ, in 1 màu
- Khổ: A5: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 50 quyển, đơn giá: 22.000đ, in 1 màu
- Khổ: A5: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 100 quyển, đơn giá: 19.000đ, in 1 màu
03 Liên:
- Khổ: A5: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 10 quyển, đơn giá: 45.000đ, in 1 màu
- Khổ: A5: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 20 quyển, đơn giá: 36.000đ, in 1 màu
- Khổ: A5: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 50 quyển, đơn giá: 33.000đ, in 1 màu
- Khổ: A5: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 100 quyển, đơn giá: 28.000đ, in 1 màu
Lưu ý:
1. Số nhảy 1, 2 liên + 2k, 3 liên + 3k
2. Số lượng tối thiểu: 20 quyển
3. Phí ship: Nội thành: 20.000đ - Ngoại thành: 30.000đ - Tỉnh: 40.000đ
4. Miễn phí thiết kế với tất cả các đơn hàng.
5. Miễn phí vận chuyển trong phạm vị nội thành Hà Nội với những đơn hàng có giá trị > 1 triệu.


BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN CACBON: KHỔ: A4: 20 x 28cm
* 01 Liên:
- Khổ: A4: Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 10 quyển, đơn giá: 30.000đ, in 1 màu
- Khổ: A4: Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 20 quyển, đơn giá: 26.000đ, in 1 màu
- Khổ: A4 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 50 quyển, đơn giá: 24.000đ, in 1 màu
- Khổ: A4: Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/ quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 100 quyển, đơn giá: 22.000đ, in 1 màu
* 02 Liên:
- Khổ: A4: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 10 quyển, đơn giá: 50.000đ, in 1 màu
- Khổ: A4: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 20 quyển, đơn giá: 42.000đ, in 1 màu
- Khổ: A4: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 50 quyển, đơn giá: 38.000đ, in 1 màu
- Khổ: A4: Giấy cacbon Nhật, 2 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 100 quyển, đơn giá: 35.000đ, in 1 màu
* 03 Liên:
Khổ: A4: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 10 quyển, đơn giá: 75.000đ, in 1 màu
- Khổ: A4: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 20 quyển, đơn giá: 63.000đ, in 1 màu
- Khổ: A4: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 50 quyển, đơn giá: 57.000đ, in 1 màu
- Khổ: A4: Giấy cacbon Nhật, 3 liên, 50 liên/quyển, ghim gáy, đường xé: số lượng: 100 quyển, đơn giá: 53.000đ, in 1 màu
Lưu ý:
1) Số nhảy 1, 2 liên + 2k, 3 liên + 3k
2) Số lượng tối thiểu: 10 quyển
3) Phí ship: Nội thành: 20.000đ - Ngoại thành: 30.000đ - Tỉnh: 40.000đ
4) Miễn phí thiết kế với tất cả các đơn hàng.
5) Miễn phí vận chuyển trong phạm vị nội thành Hà Nội với những đơn hàng có giá trị > 1 triệu.
Liên hệ đặt in: 0973 - 774 - 288Tình trạng sản phẩm : Mới, Sản phẩm có sẵn tại: Hà Nội
Danh sách sản phẩm đăng bán
4.000 đ
BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN CACBON: KHỔ: A7: 7 x 10cm 01 Liên: - Khổ: A7 : Giấy trắng 60gsm, 1 liên 100 tờ/...
Tin đăng liên quan