Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa

DPCVIETNAM Đại lý chính thức hãng Phoenix Contact tại Việt Nam

ID tin: 4015337
Cập nhật: 04/03/2016, lúc 11:45 -

Công ty Đại Phú Cát (DPCVIETNAM)-Đại lý chính thứchãng Phoenix Contacttại Việt Nam –

Chuyên cung cấp các loại I/O conector, Card, PLC, HMI.

Sau Đây là list mã hàng mà chúng tôi thường cung cấp tại thị trường Việt Nam:


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1862580


IMC 1,5/ 3-G-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1862593


IMC 1,5/ 4-G-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1862603


IMC 1,5/ 5-G-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1862616


IMC 1,5/ 6-G-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1862629


IMC 1,5/ 7-G-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1862632


IMC 1,5/ 8-G-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1862645


IMC 1,5/ 9-G-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1862658


IMC 1,5/10-G-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1862661


IMC 1,5/11-G-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1862674


IMC 1,5/12-G-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834343


KGG-MC 1,5/2


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834356


KGG-MC 1,5/3


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834369


KGG-MC 1,5/4


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834372


KGG-MC 1,5/5


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834385


KGG-MC 1,5/6


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834398


KGG-MC 1,5/7


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834408


KGG-MC 1,5/8


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834411


KGG-MC 1,5/9


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834424


KGG-MC 1,5/10


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834437


KGG-MC 1,5/11


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1834440


KGG-MC 1,5/12


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1829345


DFK-MC 1,5/2-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1829358


DFK-MC 1,5/3-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1829361


DFK-MC 1,5/4-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1829374


DFK-MC 1,5/5-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1829387


DFK-MC 1,5/6-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1829390


DFK-MC 1,5/7-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1827596


DFK-MC 1,5/8-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1829400


DFK-MC 1,5/9-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1829413


DFK-MC 1,5/10-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1829426


DFK-MC 1,5/11-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1829439


DFK-MC 1,5/12-GF-3,81


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1790108


DFMC 1,5/ 2-ST-3,5


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1790111


DFMC 1,5/ 3-ST-3,5


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1790124


DFMC 1,5/ 4-ST-3,5


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1790137


DFMC 1,5/ 5-ST-3,5


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1790483


DFMC1,5/2-ST-3,5-LR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1790496


DFMC1,5/3-ST-3,5-LR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1790506


DFMC1,5/4-ST-3,5-LR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1790519


DFMC1,5/5-ST-3,5-LR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1786837


DMC1,5/2-G1-3,5P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1786840


DMC1,5/3-G1-3,5P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1786853


DMC1,5/4-G1-3,5P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1786866


DMC1,5/5-G1-3,5P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787205


DMCV1,5/2-G1-3,5P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787218


DMCV1,5/3-G1-3,5P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787221


DMCV1,5/4-G1-3,5P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787234


DMCV1,5/5-G1-3,5P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787014


DMC 1,5/ 2-G1F-3,5-LR P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787027


DMC 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787030


DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787043


DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787399


DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LR P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787409


DMCV 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787412


DMCV 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1787425


DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759017


MSTB 2,5/ 2-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759020


MSTB 2,5/ 3-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759033


MSTB 2,5/ 4-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759046


MSTB 2,5/ 5-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759059


MSTB 2,5/ 6-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759062


MSTB 2,5/ 7-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759075


MSTB 2,5/ 8-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759088


MSTB 2,5/ 9-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759091


MSTB 2,5/10-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759101


MSTB 2,5/11-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1759114


MSTB 2,5/12-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758018


MSTBV 2,5/ 2-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758021


MSTBV 2,5/ 3-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758034


MSTBV 2,5/ 4-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758047


MSTBV 2,5/ 5-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758050


MSTBV 2,5/ 6-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758063


MSTBV 2,5/ 7-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758076


MSTBV 2,5/ 8-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758089


MSTBV 2,5/ 9-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758092


MSTBV 2,5/10-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758102


MSTBV 2,5/11-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1758115


MSTBV 2,5/12-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1762062


MDSTB 2,5/ 2-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1762075


MDSTB 2,5/ 3-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1763074


MDSTBV 2,5/ 2-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1763087


MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757019


MSTB 2,5/ 2-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757022


MSTB 2,5/ 3-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757035


MSTB 2,5/ 4-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757048


MSTB 2,5/ 5-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757051


MSTB 2,5/ 6-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757064


MSTB 2,5/ 7-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757077


MSTB 2,5/ 8-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757080


MSTB 2,5/ 9-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757093


MSTB 2,5/10-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757103


MSTB 2,5/11-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1757116


MSTB 2,5/12-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1792249


MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1792252


MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1792265


MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1792278


MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1792281


MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1792294


MVSTBR 2,5/ 7-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1792304


MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08


PHOENIX CONTAC DPCVIETNAM


PH1792317


MVSTBR 2,5/ 9-ST-5,08Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất xin vui lòng liên hệ Ms KimAnh :

1. Handphone: 0985.697.612- 0917.765.926
2.Email :kimanh@dpcvietnam.com
3. Www.dpcvietnam.com.vn

Rất mong có cơ hội hợp tác cùng Qúy khách hàng!
Tin đăng liên quan