Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa

Báo giá linh phụ kiện Nokia , vỏ , phím , sạc,pin,màn hình,cảm ứng,loa,dung,mic,bao da,ốp .

ID tin: 318130
Cập nhật: 28/06/2018, lúc 14:38 -

HÀ TÙNG 313 phố vọng
( đúng ngã ba phố Vọng và Nguyễn An Ninh )

Màn hình :
6020: 120k
7260: 120k
6610: 70k
6220: 70k
3100:70k
7210:70k
6030:80k
2626:80k
2610:80k
6500c:100k
6131:150k
7390:150k
6288:140k
6280:140k
6270:140k
6700s:130k
6700c:140k
6600:150k:70k
6210 liền bo:70k
6710s:200k
6300/5310/3600s/6120c/7500/5320/7610s/3120c:100k
6500s/6600s/6303/6720/E65/6110/6220c/5700/5610:110k
6260/6630/6670/7610/6681/3230/N91:120k
6070/6080/7360/6101/6085/6125/5200:90k
6233/5300/E52/6234/7373/7370:110k
7230:140k
7210c/7310/7100s/7070/5220/N5000/5130/3610A/2700/2730/C2-01:100k
6310 liền bo
5500:250k
5250:350k
5530:380k
3250:120k
3110c/2690/3500c/2330/2680/2323:70k
5230/5233/5800/X6/C6/C5-03/N97mini/C5-06:300k
1560/2600c/2630/2760/1680:70k
1661/1616/5030/1800/:70k
1208/1209/1600/2310:80k
3120/6100/6610/7250:70k
C3-01/X3-02:120k
C3/X2-01/E5:150k
C1/X1/C1-02/C2/C1-01:60k
C7:720k
C2-03:200k
X7:1600k
E71/E72/E63:160k
N97:410k
N81/N76/N75/N93i:120k
N70/N72/6680:120k
N82/N78/N79/ N77/E52/E66/E75:120K
N958Gb/N96:150K
N95 = L1:280K , L2:140K
N85/N86:170K
N73:120K
X3/X2/C5:120K
1110i/1200:50k
1202/1280 = L1:50k , L2:30k
X2-02:130k
N311:160K
603:420K
N610 = L1:410K , L2:400K
N900:420K
N300:150K
N700:370K
N8 = L1:550K , L2:440K
E7 = L1:1700K , L2:530K
N9:480K
N305:180K
VỎ NOKIA:
nắp lưng lumia các loại:
X: 260k
X2: 130k
XL: 250k
1320: 120k
1520: 240k
N640XL: 80k
N640: 80k
N830:120k, loại 2: 80k
N630: 80k
N625: 80k
N730: 80k
N610: 200k
N920: 360k
N620 đen: 260k, màu vàng, hồng: 300k
N430: 140k
N820: 260k
N520: 60k
N535: 80k
N530: 150k loại 2: 100k
N720: 260k
N930: 120k
N540: 100k
N435: 100k
N501: 120k

C5-00 = L1:130K , L2:50K
C3-00 = L1:120K , L2:70K
X2-00(Vỏ có sương):70k
X2-01 +Sương: 100k
X2-01(MTNS):30k
X3+phím :120k
C2-05 :140k
X3-00:70k
X3-02 = L1 :170k , L2:120k
X6-00 = L1:140k , L2 :100k
C6-00:150k
C6-01:250k
C7 = L1:210k , L2:140k
C2-03:150k
C2-02:150k
6110(MTNS):40k
6110+sương :80k
6170:50k
6151(MTNS):40k
6151+sương :60k
6133:90k
6210:30k
8520+phím :40k
6210c(MTNS):i
6310i:80k
6220:50k
6220c:70k
7020:150k
7070:80k
7100s(MTNS):50k
7100s(+sương):120k
7200:50k
7210c:30k
7260:50k
7270:60k
7230:100k
7310c:30k
7360:40k
7370/7373:60k
7390:150k
X1-00/X1-01(MTNS):30k
X1-01+sương :80k
X1-00+sương:80k
603:180k
X2-02(MTNS):50k
X2-02+sương :110k
X2-05(MTNS):50k
X2-05+sương: 110k
6233(MTNS):40k
6233+sương :50k
6233+sương cafe:60k
6230i:40k
6260:70k
6270(MTNS):40k
6270+sương :60k
6280(MTNS):40k
6280+sương :80k
6288(MTNS):40k
6288+sương :60k
6021:30k
6020:30k
6030:40k
6060:60k
6070:40k
6120C: (MTNS) : 40K
6120C (+ XƯƠNG) : 50K
6080 : 40K
6085 : 60K
6101 : 60K
6103 : 80K
6111: 60K
6124: 80K
6125: 80K
6131: 60K
6111(+XƯƠNG) : 120K
6124(+ PHÍM) : 100K
6500C: 60K
6500S:100K
6655: 90K
6600S: 120K
6600: 40K
6600F: 130K
6600i : 160K
6610i : 40K
6610 : 40
6630 : 70K
6670 : 40K
6680: 50K
6681: 50K
6700S : 140K
7510 : 130K
7500 (MTNS) : 40K
7500 (+ XƯƠNG) : L1: 90K , L2 : 50K
7610 : 40K
7610S : 50K
7710: 80K
7900 : 100K
6300 (MTNS) : 40K
6300 (+ XƯƠNG) : L1 : 100K , L2 : 80K , L3 : 60K
6303: 70K
8800 SIROCO : 500K
8800 A : 500K
8800 SE : 500K
8600 : 550K
N8 = L1: 180K , L2 : 130K
N9 : 160K
N200 : 40K
N202: 50K
N302: 50K
N300: 40K
N500 : 100K
N305: 150K
N 800: 160K
C1-00 (MTNS) : 20K
C1-00 (+ XƯƠNG) : 40K
C1-01 (MTNS) : 25K
C1-01 (+ XƯƠNG) : 40K
C1-02 (MTNS) : 30K
C2-01 (MTNS) : 30K
C2 -01 (+ XƯƠNG ) L1: 110K , L2 : 50K
C2-00 (MTNS) : 30K
C2-00 (+ XƯƠNG ): 100K
C2-06 : 130K
C3-01: 150K
C5-03 , L1: 140K , L2 : 70K
N77(MTNS):50K
N77+Xương : 120k
N79:70k
N78:70k
N76:80k
N818Gb(MTNS):40k
N81 8Gb+xương:100k
N81(MTNS):40k
N81+xương , L1:100k , L2:50k
5200+XƯƠNG :60K
5300+XƯƠNG:50K
5250:180K
5330+PHÍM :210K
N82 , L1:120K , L2:70K
N85+XƯƠNG:90K
N86:110K
5130(MTNS):30K
5130+XƯƠNG , L1:100K , L2:50K
N5000+XƯƠNG :50K
5500+PHÍM:80K
N5000(MTNS):40K
5610(MTNS):35K
5610+XƯƠNG:40K
5320+XƯƠN:60K
5220+XƯƠNG:60K
N95(MTNS) L1:130K , L2:50K
N95+XƯƠNG:80K
N95 8Gb(MTNS) L1:130K , L2:50K
N95 8Gb+XƯƠNG : 80K
N93+PHÍM:230K
N93(K PHÍM):200K
N80:100K
N97 MINI:120K
N97:100K
N91 8Gb:230K
N91:200K
N90:140K
N93i:240K
N700:180K
N70L1:80K , L2:40K
N72 L1:80K , L2:80K
N71:100K
N73(MTNS):40K
N73+XƯƠNG:70K
N75:160K
N900+PHÍM:240K
K PHÍM:200K
E61:270K
E61i:270
E63:70
E75:110K
E66:100K
E72 L1:180K , L2:120K
E71 L1:130K , L2:90K
E90(MTNS):100K
E90+XƯƠNG:500K
E51:80K
E51+XƯƠNG:100K
E5:140K
E6:180K
E65:50K
E65+XƯƠNG:70K
E50:100K
E52:80K
E60:100K
3110C(MTNS):30K
3110C+XƯƠNG:40K
3120C(MTNS):30K
3120C+XƯƠNG:40K
3230:50K
3230(MTNS):40K
3600S/3610S(MTNS):40K
3600S+XƯƠNG:80K
3500(MTNS):30K
3500+XƯƠNG:40K
3220:30K
3710F:180K
3250:60K
3610F:160K
3720+XƯƠNG:130K
6210S:90K
6260S:140K
6267:100K
6234:60K
6234+PHÍM:80K
6710+PHÍM:150K
6710:140K
6708:130K
6720:130K
6730:80K
6700C L1:180K , L2:120K
5310(MTNS):30K
5310+XƯƠNG L1:40K , L2:80K
5700:50K
N206:130K
N311:140K
5800 L1:120K , L2:80K
5730 XƯƠNG:180K
5030+PHÍM:60K
5200(MTNS):20K
5300(MTNS):20K
5230/5233:70K
5530:80K
5630:90K
9300+XƯƠNG:160K
9300(MTNS):60K
2700(MTNS) L1:90K , L2:30K
2700+XƯƠNG L1:110K , L2: 40K
2600C(MTNS):30K
2600C+XƯƠNG:40K
2610/2626:40K
2630(MTNS):30K
2630+XƯƠNG:40K
2680:30K
2710(MTNS):50K
2710+XƯƠNG:130K
2730(MTNS) L1:80K , L2:30K
2730+XƯƠNG L1:110K , L2:50K
2690(MTNS):30K
2690+XƯƠNG:70K
2320/2330/2323+PHÍM:40K
2220:40K
2310:30K
2760:50K
2660C+PHÍM:60K
N100+PHÍM :30K
101+PHÍM L1:30K , L2:15K
1280+PHÍM L1:30K , L2:10K
1110i+PHÍM L1:20K , L2:10K
1650+PHÍM L1:30K , L2:15K
1650+XƯƠNG:50K
1800+PHÍM:40K
1661+PHÍM+XƯƠNG:60K
1208+PHÍM L1:30K , L2:15K
12OO+PHÍM L1:20K , L2:10K
1800+PHÍM:60K
1202+PHÍM L1:25K , L2:10K
1203+PHÍM:15K
1616+PHÍM:40K
112:40K
110:40K
100:20K
1110i:20K
1661:20K
1661+XƯƠNG:30K
1616:25
1681+XƯƠNG:40K
1209:25K
1800:20K
1200:30K
1280:20K
1202:20K
BÀN PHÍM CHO MÁY NOKIA:
X1-01:50K
X2-00:50K
X2-05:60K
X2-02:60K
X1-00:40K
X6-00:30K
X3-00:40K
C1-01/C2-00:40K
C1-02:25K
C2-01:40K
C2-06:50K
C3-00 L1:60K , L2:40K
C3-01 : 50K
C5-00 : L1:60K , L2 : 50K
3500 : 40K
3600S : L1 : 50K ,L2: 40K , L3 : 25K
3120C : 30K
3610A :30K
3250 : 30K
3110C : 40K
101 : 20K
110 : 20K
1208 : 20K
1202 : 20K
1110 i L1 : 15K , L2 : 10K
1200 : 15K
E75 TO : 80K
E90 TO : 90K
9300 TO : 70K
9500 TO : 70K
N 302 : 60K
N 300 : 60K
N200 : 50K
N72 : L1: 60K , L2 : 25K
N80 : 40K
N86 : L1 : 50K , L2 : 40K
N81 : 80K
N900 : 60K
N70 : L1: 40 , L2 : 30K
N97 : 60K
N97 MINI : 40K
PHÍM NHẠC N76 : 20K
N 78 : 35K
N85 : 60K
N79 : 40K
N 96 : 60K
N82 L1 : 60K , L2 : 30K
N95 : 50K
N91 : 50K
N90 : 50K
N73 : 40K
N77 : 20K
N76 : 50K
N71 : 60K
N93 i : 60K
N 95 ( 8GB ): 50K
N GATE : 20K
5610 : 50K
6124 : 40K
6020 : 15K
6555 : 40K
PHÍM VOOLUM 5230 : 20K
PHÍM NHẠC 5610 : 30K
5230 : 60K
5130 L1 : 40K , L2 : 25K
5200 : 30K
5630 : 60K
5320 : 40K
5800 : 30K
5730 : 40K
5220 : 35K
5310 : 40K
5700 : 40K
5230 : 30K
5300 : 30K
N5000 : 40K
6600 F : 60K
6080 : 10K
6030 : 15K
603 : 60K
7610 : L1 : 50K , L2 : 30K , L3 : 20K
7210 : 10K
7260 : L1: 40K , L2 : 20K
7210 C : 40K
7310C L1: 40K , L2 : 15K
7610S : 40K
7370 : L1 :50K , L2 : 25K
7250 : 6K
7360 : L1 : 25K , L2 : 10K
N700: 60K
7390 : 40K
7270 : 30K
7070: 50K
6310:10K
6288:40K
6210:10K
6220C :40k
6267:40k
6151:40k
6210s:50k
9500:40k
9300 L1:40k , L2:30K
6233L1:30K , L2:20K
6280 L1:40K , L2:30K
6270 L1:40K , L2:30K
6260 L1:40K , L2:25K
6220 L1:20K , L2:10K
6230 L1:50K , L2:30K , L3:10K
6230i L1:25K , L2:20K , L3:10K
E52 L1:80K , L2:60K
E75:40K
E71 L1:80K , L2:40K
E61:50K
E90:50K
E60 L1:40K , L2:30K
E51 L1 :40K , L2:20K
E63 L1:80K , L2:40K
E50:30K
E65:30K
E66:40K
E61i:100K
6681/6680:30K
E72 L1:80K , L2:50K
E5:60K
E6:60K
6120C :30K
6710S:60K
6760:100K
7510:60K
8600:60K
8210:10K
8250:10K
8800 :60K
8800A :80K
8800 siroco :80K
7500 L1:80K , L2:40K , L3:20K
7900 L1 :50K , L2:15K
7100S :40K
7200:25K
7230:60K
8310:6K
2600 L1:20K , L2:10K
2600C L1:40K , L2:20K
2300:10K
2310:15K
2700 L1:60K , L2:40K , L3:10K
2760 L1:25K , L2:15K
2650;20K
2730:40K
2610/2625: L1:20K , L2:15K , L3:10K
2100:8K
2630:40K
2680S L1:50K , L2:15K
2690:40K
1616 L1:30K , L2;20K , L3:10K
1280 L1:20K , L2:10K
1209 L1:25K , L2:10K
1650 L1:20K , L2:10K
1100:10K
1680:10K
1800:10K
1661L1;30K , L2:15K , L3:10K
1600 L1:20K , L2:10K
3610:10k
3510N :10k
3315:10k
3310:10k
3230 L1:30K , L2:10K
3120 L1;25K , L2:10K
3510i L1:20K , L2:15K
3220:10K
3210:10K
3200:10K
3650:20K
3660:20K
3100:10K
3030:100K
3710:80K
3720:60K
6510:10K
6610 L1:15K , L2:6K
6070 L1:30K , L2:15K , L3:10K
6630:25K
6085:30K
6170 L1:20K , L2:15K
6111:30K
6131:40K
6101:40K
6060:25K
6100 L1:30K , L2:10K
6103(CALL)
6133:40K
6303:40K
6110:5OK
6720:50K
6670:30K
6600:20K
6600i:60K
6500S:40K
6500C: 30K
6700C( VÀNG):60K , TRẮNG: 50K
6125:30K
6730:40K
6300 L1:50K , L2:40K , L3:30K , L4:20K
6600S L1:50K , L2:30K
PIN NOKIA
BL-5C (1100 / 1108 /1110 / 1111 / 1112 / 1116 / 1200 / 1208 / 1209 / 1255/ 1280/ 1315 / 1600 / 1616 / 1650 / 1680 / 1800 / 2600 / 2700 / 2710 / 3110C / 3120C / 2323...) :
L1:100K
L2: 80K
L3:60K
L4:50K
L5: 30K
BL-4C (1202 / 1661 / 2650 / 2690 / 3500C / 6088 / 6300/ 6100 .....):
L1:100K
L2: 80K
L3:60K
L4:50K
L5: 30K
BL - 5B (3220 / 3230/ 5070/ 5140/ 5300/ 5320/ 5500/ 6060/6070 / 6080/ 6120C/ 6121/ 6124/ N83 / N80/ N90 ...)
L1:100K
L2: 80K
L3:60K
L4:50K
L5: 30K
BL - 5CT (5220 / 6303 / 6730 / 6750 / C3-01 / C5-00 / C5-02 / C6-01 / C6-02...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL - 4CT (2720 / 3720 / 5310 / 5630 / 6600F / 6700S / 7210S/ 7210C / 7310C / X3 / X1-00....)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL -5 J ( 5228 / 5230 / 5233 / 5235/ 5800 / 5900/ C3/ N900/ X6/ X9/ X1...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL - 4B (1662 / 1682 / 2505 / 2630 / 2660 / 2760 / 3606/ 6111 / 7070/ 7088 / 7370/ 7373/ N76...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BP - 5M (5610 / 5611 / 5700/ 5710 /6110/ 6200 / 6220C / 6500S / 7390 / 8600 ...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL - 6P (6500C / 7900...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL -6X (8800/ 8860 / 8800siroco / N73i...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BP - 6M(3250 / 6151 / 6233 / 6234/ 6280 / 6288 / 6350 / 9300 / N73/ N77 / N93...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BP - 5L (7700 / 7710 / 9500 / E61 / E62 / N800 / N92...)
130K
BL -4D (E5 / E6 / E7 / N8 / N97 MINI...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL - 4J (C6 -00/ C6-01 ....)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL - 4S (1006 / 2680 / 3600S/ 3710 / 3711 / 6202 / 6208/ 7020 / 7100S / 7610C/ X3-02...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL -4U (3120C / 5250 / 5330 / 5530 / 5730 / 6212/ 6600S / 8800A / 8900/ E66 / E75...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL - 5U (8900 ):
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL - 6Q (6700C....)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BP - 4L( E71/ E63 / E72 / E52 / E6/ E61 / E73 / E90 / N97...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL -5 BT( 2608 / 2600C / 7510 / N75...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BP - 6MT( 6720/ E51 / N81 / N82...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL-5K (N85 / N86/ C7 ...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL -5F (6210S / 6260S/ 6290/ C5-01 / E65 / N93i / N95/ N96 / N98 / N99 / X5-00 / X5 -01...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
BL- 6F (6788 / N78/ N79 / N95 8Gb ...)
L1: 130K
L2:100K
L3:50K
6EW (Lumina 900): 320k loaị 2: 200k
BP-5H (Lumina 620) : 240k
5T (Lumina 820) : 300k, loại 2: 140k
5JW (Lumina 800): 270k, loại 2: 170k
4w( N810, N820): 320k
4Gw( n720, 920, 625): 380k
1520: 390k
N730( T5A): 260k
N535, N830( L4A): 280k
BL- 4GWA: 380k
N925 loại 1: 380k, loại 2: 190k
N630 loại 1: 170k, loại 2: 160k
N630 DLC: 220k
BN- 01( X): loại 1: 200k, loại 2: 160k
BN- 01 DLC: 150k
BN-02( XL): loại 1: 250k, loại 2: 10
0k
BN- 02 DLC: 140k
BV-5s( X2): loại 1: 220k, loại 2: 160k
BV- 5s DLC: 150k
BV-T5c( N640): loại 1: 220k, loại 2: 180k
BV-T4B( N640 XL): 220k
N430( BN-06): 140k
N1320(4BWA): 230k
N930(BV5QW): 260k

5xw ( 1020): 380k
MẶT KÍNH NOKIA
N82 / N96: 30K
N81/ N91/ 5610/ 6300/ 5130 :20K
N76: 15K
E66 : 20K
E71/ E72: 60K
E72 Cafe : 70K
E72 Bạc: 60K
E63: 25K
8800A/ 8800 siroco/ 8800 : 40K
6700C : 60K
5310: 15K
J700: 30K
8600: 60k
mặt nạ 8600: 40k
K1: 15K
V3:10K
U600:20K
U700:20K
Q24/ Q230/ F73: 20K

SẠC ĐIỆN THOẠI NOKIA
Sạc 6101( chân kim) :30k
Sạc 6610( chân to): 30k
Sạc 8600(chân micro usb):40k
củ lumia đen: 80k
củ lumia trắng: 100k
cáp sạc loại 1: 40k
cáp pisen: 60k

LOA, MIC NOKIA, CHÂN SẠC
Loa : 25K/ CÁI
MIC E71/ E72.. :15K
6300/ 2700/ 1200/ 1202...:10K
Chân sạc : 10k
BO PHÍM NOKIA
6220 : 20K
6610:20K
6030:30K
6600:40K
6710:80K
6220C:40K
6720:60K
6730:70K
6230:25K
6500S:40K
6700C TRÊN : 70K
DƯỚI :220K
6500C :60K
6120C :40K
6233;60K
5130:60K
7310:40K
7260:30K
7360:30K
7610:30K
7210C: 50K
5700(TRÊN):50K
5220:50K
5630:65K
5800:40K
5610:40K
PHÍM OK 5700: 50K
3230:40K
3120C:20K
2730:15K
2700:15K
C3-01:90K
C1:25K
C5:40K
X3-02:90K
X6:60K
X2:130K
E51:50K
E52:60K
E63:60K
E71:60K
E72:80K
N70
L1:75K
L2:30K
N73:70K
N72:30K
N81:40K
N82 , L1:140K , L2:80K
N86:180K
N79 = L1:140K , L2:100K
N78:220K
N77:60K
E6:90K
3250: 90K
3250(CAMERA):40K
CÁP MÀN HÌNH NOKIA
Cáp chân sạc 6500c : 200k
X3:50K
X6:25K
E65:35K
E75( liền bo phím dưới) : 100k
E75 : 30K
E66:90K
N71:40K
N81: L1:200K , L2:100K
N95(2Gb): L1:160K , L2:100K
N95(8Gb): L1:160K , L2:100K
N96: L1:210K , L2:140K
N76:60K
N85:400K
N86: L1:300K , L2:100K
N79: L1:140K , L2:100K
N97:320K
C7:280K
C6: L1(cơ trượt): 380k , L2(camera):350k , L3:270K
8800:100K
8800A :350K
N80:40K
C2-05:60K
C2-02:130K
C2-03:120K
1200:15K
2650(trơn):15k
2650(tụ):40k
2680:40k
2220:40k
2760 tụ:20k
3250:60k
3250 xoay:100k
3600s:50k
3610A:50K
5300 TRƠN:10K
5300 TỤ:15K
5310 :35K
5610:50K
5700 xoay : L1:100K , L2:80K
5700:60K
5730(camera):300K
5730(TO):100K
5730(NHỎ):50K
6710(CAMERA):400k
6060(trơn):15k
tụ :35k
6085:20k
6101 trơn:25k
6710s:130k
6101 tụ:40k
6111:25k
6131:30k
6170 trơn:15k
tụ:30k
6260 trơn:15k
tụ:60k
7100s:50k
7200:25k
7270:20k
7280:60k
7370 tụ:60k
7650 tụ:25k
7610s:50k
8600:100k
7230:50k
C2-05:60K
6555:40K
5530 L0A:80K
6700S:120K
6210S:80K
6270 TRƠN: 15K
TỤ:25K
6280:50K
6288:50K
6500S:50K
6265:40K
6110:30K
ỐP LƯNG, BAO DA BẢO VỆ CHO CÁC MÁY NOKIA
ỐP LƯỚI THƯỜNG : 10K/ CÁI
( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
ỐP SẦN : 40K / CÁI
( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
ỐP SILICON THƯỜNG : 10K/ CÁI
( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
ỐP SILICON CAPDASE : 40K/ CÁI
( N920 / N720/ N520 / N710 / E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
ỐP LƯỚI MÀU : 30K/ CÁI
( E71/ E72 / 1202/ 1200/ 3110C/ C5/ C7 / N8/ 1208 / 6303/ 6300 / 5800 / 5233/ .....)
ỐP SGP : 60K/ CÁI
( N8/ N610/ N710/ N920/ C5-03 / ......)
BAO CẦM TAY CÁC LOẠI XỊN: 60K/ CÁI
GẬP MỞ CÁC LOẠI :
E72/ C3 : 50K
E71 :70K
X3/ X6/ 5800: 60K
520: 60K
ỐP KINGPAD : 150K
( N8 / N9/ C3-04/ C6-01/ E71...)
ỐP ROCK:60K
N8/ E71/ E72 / X8/ E7...
SẠC Ô TÔ NOKIA
Sạc cho các loại chân phổ biến như chân kim, chân to, chân micro usb :
L1: 40K
L2: 10K

Ảnh sản phẩm vào đây ạ !
https://www.facebook.com/phuongle.nguyen.798
https://www.facebook.com/nillkin
Xem BẢN ĐỒ , MAP
Hà Tùng 313 phố vọng chuyên cung cấp linh phụ kiện của tất cả các hãng : Apple , Samsung , LG , HTC, SKY , Sony , Nokia , BB, lenovo ...
Quý khách có nhu cầu qua trực tiếp tại cửa hàng lựa chọn hoặc call để được báo chi tiết
Báo giá linh phụ kiện Apple > http://muare.vn/threads/57/24597/
Báo giá linh phụ kiện Nokia > http://muare.vn/threads/57/318130/
Linh phụ kiện SKY > http://muare.vn/threads/57/2379560/
Linh phụ kiện Blackbery > http://muare.vn/threads/57/2387404/
Chuyên linh phụ kiện Sony > http://muare.vn/threads/57/2394320/
Chuyên linh phụ kiện HTC > http://muare.vn/threads/57/2394330/
LG chuyên linh phụ kiện LG > http://muare.vn/threads/57/2394341/
Motorola đủ loại linh phụ kiện > http://muare.vn/threads/57/2394353/
Linh phụ kiện Samsung > http://muare.vn/threads/57/2394358/
ốp , bao da , bao gập mở giá siêu rẻ > http://muare.vn/threads/57/2337905/
Tai nghe dây và tai bluetooth > http://muare.vn/threads/35/118392/

Linh phụ kiện máy tính - laptop > http://muare.vn/threads/64/151308/
Sạc du lịch , sạc tích điện dự phòng > http://muare.vn/threads/57/2532717/
TK Vietcombank Chi nhánh Hà nội
Số TK : 0021000847918
Chủ TK : Nguyễn thu Hà
TK NHNN&PTNT Chi nhánh nam Hà nội
Số TK : 1460205059536
Chủ TK : Nguyễn thu Hà

Quý khách chuyển tiền mua hàng song báo số ĐT : 0913070846


Địa chỉ : 313 phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà nội

ĐT : 0436283974-36284751

YH : hatung_mobile
Tin đăng liên quan