Bóng đèn LED vẫn tạo ra nhiệt, nhưng nhiệt được tản ra bởi một tản nhiệt nằm trên đế của bóng đèn
Xem thêm
Thích
Trả lời
06/11/2017
Khách vãng lai