Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa
Tạo bài viết
Thêm ảnh
Khách vãng lai

List Film HOT 2011/2012 cho cả nhà Update liên tục Film mới.


Hết 2011 với 24k lượt view em tiếp tục update phim hót 2011/2012 chất lượng HD/HD-RIP cho các bác xem tết, dowload max đường truyền có film có Audio 5.1 có film 2.1, hi vọng có thêm nhiều đóng góp.

HỘI NHỮNG THẰNG CHƠI NGU - JACKASS 3.5 - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/h%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-th%E1%BA%B1ng-ch%C6%A1i-ngu_13775.html


KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ - LADIES VS RICKY BAHL - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/k%E1%BA%BB-c%E1%BA%AFp-g%E1%BA%B7p-b%C3%A0-gi%C3%A0_13738.html


HOT BOY NỖI LOẠN - HOT BOY NỖI LOẠN - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/hot-boy-n%E1%BB%97i-lo%E1%BA%A1n_13768.html


3 CHÀNG NGỰ LÂM - THE HANGOVER PART II - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/3-ch%C3%A0ng-ng%E1%BB%B1-l%C3%A2m_13758.html


HÊN XUI - 50 - 50
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/h%C3%AAn-xui_13756.html


SIÊU TRỘM NHÀ CHỌC TRỜI - TOWER HEIST - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/si%C3%AAu-tr%E1%BB%99m-nh%C3%A0-ch%E1%BB%8Dc-tr%E1%BB%9Di_13776.html


CUỘC CHIẾN 5 NGÀY - 5 DAYS OF WAR - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-5-ng%C3%A0y_13748.html


CUỐN NHẬT KÝ KỲ LẠ - THE RUM DIARY - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/cu%E1%BB%91n-nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-k%E1%BB%B3-l%E1%BA%A1_13762.html


ĐI TÌM CÔNG LÝ - SEEKING JUSTICE - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/%C4%90i-t%C3%ACm-c%C3%B4ng-l%C3%BD_13761.html


KIẾM KHÁCH - SWORDSMEN - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/ki%E1%BA%BFm-kh%C3%A1ch_13729.html


BÍ KÍP LUYỆN RỒNG - HOW TO TRAIN YOUR DRAGON
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/b%C3%AD-k%C3%ADp-luy%E1%BB%87n-r%E1%BB%93ng_13709.html


CHÚ MÈO ĐI HIA - PUSS IN BOOTS - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/ch%C3%BA-m%C3%A8o-%C4%90i-hia_13769.html


CÔ GÁI CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI NĂM NÀO - YOU ARE THE APPLE OF MY EYE - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/c%C3%B4-g%C3%A1i-ch%C3%BAng-ta-c%C3%B9ng-theo-%C4%90u%E1%BB%95i-n%C4%83m-n%C3%A0o_13771.html


CUỘC CHIẾN CÔ DÂU - BRIDESMAIDS - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-c%C3%B4-d%C3%A2u_13737.html


KINH HOÀNG NHÀ CỔ - DREAM HOUSE - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/kinh-ho%C3%A0ng-nh%C3%A0-c%E1%BB%95_13724.html


BÓNG ĐÊM KINH HOÀNG - FRIGHT NIGHT - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/b%C3%B3ng-%C4%90%C3%AAm-kinh-ho%C3%A0ng_13722.html


CHIẾN BINH BẤT TỬ - IMMORTALS - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/chi%E1%BA%BFn-binh-b%E1%BA%A5t-t%E1%BB%AD_13700.html


CHÓ RƠM - STRAW DOGS 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/ch%C3%B3-r%C6%A1m_13770.html


Cô Dâu Đại Chiến - Battle Of The Brides 2011
http://youtu.be/yxE_2FUO3sE


Long Môn Phi Giáp - Flying Swords Of Dragon Gate 2011
http://youtu.be/-qEMnaVMb2c


PARIS BY NIGHT 104: BEGINNING P1
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-ca-nh%E1%BA%A1c-paris-by-night-104-beginnings_13589.html


ICE AGE A MAMMOTH CHRISTMAS -2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/ice-age-a-mammoth-christmas_13602.html


VẸT ĐUÔI DÀI RIO - RIO - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/v%E1%BA%B9t-%C4%90u%C3%B4i-d%C3%A0i-rio_13668.html


ĐIỆP VIÊN KHÔNG KHÔNG THẤY - PHẦN 2 - 2011 - JOHNNY ENGLISH REBORN - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/%C4%90i%E1%BB%87p-vi%C3%AAn-kh%C3%B4ng-kh%C3%B4ng-th%E1%BA%A5y--ph%E1%BA%A7n-2--2011_13678.html


TAY ĐẤM THÉP - REAL STEEL - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/tay-%C4%90%E1%BA%A5m-th%C3%A9p_13658.html


2012 KỶ BĂNG HÀ - 2012 ICE AGE
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/2012-ky-bang-ha_13557.html


CUNG THỦ SIÊU PHÀM - ARROW, THE ULTIMATE WEAPON
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/cung-thu-sieu-pham_13512.html


THẦN SẤM - THOR 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/than-sam_13527.html


SINH RA ĐỂ ĐUA - BORN TO RACE 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/sinh-ra-de-dua_13528.html


NGÃ RẼ TỬ THẦN 4 - WRONG TURN 4
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/nga-re-tu-than-4_13518.html


TAY LÁI SIÊU HẠNG - DRIVE 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/tay-lai-sieu-hang_13531.html


SỰ HOÁN ĐỔI - THE CHANGE-UP (2011)
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/su-hoan-doi_13482.html


NGƯỜI ANH HÙNG BARBARIAN 18+ - CONAN THE BARBARIAN 18+ (2011)
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/nguoi-anh-hung-barbarian-18+_13475.html


VƯƠNG QUỐC XE HƠI 2 - CARS 2 - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/vuong-quoc-xe-hoi-2_13480.html


XÌ TRUM - THE SMURFS 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/xi-trum_13478.html


SỰ NỔI DẬY CỦA LOÀI KHỈ - RISE OF THE PLANET OF THE APES - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/su-noi-day-cua-loai-khi_13477.html


NGƯỜI ĐẸP TÓC MÂY - TANGLED
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/nguoi-dep-toc-may_13571.html


ALICE Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN - ALICE IN WONDERLAND 2010
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/alice-o-xu-so-than-tien_13501.html


CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 3 - TOY STORY 3
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/cau-chuyen-do-choi-3_13517.html


PHÙ THỦY TẬP SỰ - THE SORCERERS APPRENTICE 2010
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/ph%C3%B9-th%E1%BB%A7y-t%E1%BA%ADp-s%E1%BB%B1_13522.html


CUỘC CHIẾN PHỐ WALL - MARGIN CALL
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/cuoc-chien-pho-wall_13529.html


XÁC SỐNG TRỞ LẠI (PHẦN 2) - THE WALKING DEAD SEASON 2 (2011)
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/xac-song-tro-lai-phan-2-_13547.html


HÀNH ĐỘNG SIÊU NHIÊN 2 - PARANORMAL ACTIVITY 2 - 2010
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/hanh-dong-sieu-nhien-2_13550.html


TÔI LÀ SỐ BỐN - I AM NUMBER FOUR 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/toi-la-so-bon_13540.htmlTEKKEN BLOOD VENGEANCE - TEKKEN BLOOD VENGEANCE - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/tekken-blood-vengeance_13561.html


CAO BỒI VÀ QUÁI VẬT NGOÀI HÀNH TINH - COWBOYS & ALIENS 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/cao-boi-va-quai-vat-ngoai-hanh-tinh_13548.html


DỊ NHÂN: THẾ HỆ ĐẦU TIÊN - X-MEN: FIRST CLASS 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/d%E1%BB%8B-nh%C3%A2n-th%E1%BA%BF-h%E1%BB%87-%C4%90%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn_13523.html


ROBOT ĐẠI CHIẾN 3: VÙNG TỐI CỦA MẶT TRĂNG - TRANSFORMERS DARK OF THE MOON - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/robot-%C4%90%E1%BA%A1i-chi%E1%BA%BFn-3-v%C3%B9ng-t%E1%BB%91i-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B7t-tr%C4%83ng_13479.html


CHIẾN BINH XANH - GREEN LANTERN - (2011)
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/chi%E1%BA%BFn-binh-xanh_13494.html


KẺ BÁO THÙ ĐẦU TIÊN - CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/k%E1%BA%BB-b%C3%A1o-th%C3%B9-%C4%90%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn_13510.html


SỰ THẬT KINH HOÀNG - SUPER 8 - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-kinh-ho%C3%A0ng_13483.html


ÁNH SÁNG NGOÀI HÀNH TINH - SKYLINE
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/%C3%81nh-s%C3%A1ng-ngo%C3%A0i-h%C3%A0nh-tinh_13489.html


SÁT THỦ CHUYÊN NGHIỆP - KILLER ELITE - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/s%C3%A1t-th%E1%BB%A7-chuy%C3%AAn-nghi%E1%BB%87p_13657.html


WALL-E
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/wall-e_13559.html


BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ - THE EXPENDABLES
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/bi%E1%BB%87t-%C4%90%E1%BB%99i-%C4%90%C3%A1nh-thu%C3%AA_13583.html


HỪNG ĐÔNG - THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN - PART I - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/h%E1%BB%ABng-%C4%90%C3%B4ng_13514.html


NGÀY TẬN THẾ - 2012
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/ng%C3%A0y-t%E1%BA%ADn-th%E1%BA%BF_13667.html


SỰ TRUYỀN NHIỄM - CONTAGION
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/s%E1%BB%B1-truy%E1%BB%81n-nhi%E1%BB%85m_13624.html


CHIẾN BINH GỢI CẢM - SUCKER PUNCH - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/chi%E1%BA%BFn-binh-g%E1%BB%A3i-c%E1%BA%A3m_13628.html


ANH HÙNG - HERO 2002
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/anh-h%C3%B9ng_13546.html


TRUY TÌM CÔNG CHÚA - MY PRINCESS - 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/truy-t%C3%ACm-c%C3%B4ng-ch%C3%BAa_13665.html


Rango.2011
http://youtu.be/VlT3s-B4oRg


LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT - THE GUARD 2011
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/l%E1%BB%B1c-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-c%E1%BA%A3nh-s%C3%A1t_13530.html


Anh hùng thành Troy
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/troy_13646.html


MA TỐC ĐỘ - GHOST RIDER 2007
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/ma-t%E1%BB%91c-%C4%90%E1%BB%99_13575.html


AVATAR - AVATAR - 2009
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/avatar_13622.html


GHI BÀN - GIẤC MƠ BẮT ĐẦU - GOAL! THE DREAM BEGINS - 2005
http://www.vn-megafun.net/m/xem-phim/online/ghi-b%C3%A0n--gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-b%E1%BA%AFt-%C4%90%E1%BA%A7u_13625.html


Long Quyền Binh Pháp


Just Call Me Nobody -Đại Tiếu Giang Hồ
http://youtu.be/qB-nqcwNf2M


Người hầu gái - THE HOUSEMAID 2011
http://youtu.be/kUkgCTNpzTM


Elaphant White 2011
http://youtu.be/MCeuhnA-JFs


Đại Võ Sinh huyết chiến
http://youtu.be/pyjMyq1-8n0


Bộ Tộc Quái Thú
http://youtu.be/lYpqWT6QzF8


Wrong Turn-Khúc Quanh Tử Thần
http://youtu.be/w6F62KbA4I0


Paris by night 103_tình sử trong âm nhạc
1- http://youtu.be/voyaw6MR09s
2- http://youtu.be/K052fMOlT2E


Ca nhạc Xuân Thúy Nga ParybyNight
http://youtu.be/HCkAla5rGM8

Hài Thúy Nga-ParybyNight
1- http://youtu.be/vsShIxliXNU
2- http://youtu.be/jWq_SpHMc9U
3- http://youtu.be/-AqHmhPFBzM


11-11-11
http://youtu.be/aYHEcB8WRkw


Cẩm Y Vệ
http://youtu.be/kA0542mYF3M


If You Are the One II
http://youtu.be/mc-PN0o-vEY


Spiritual Kung Fu
http://youtu.be/FfKroemp79M


Jackie Chan's First Strike
http://youtu.be/xN7sQn3GiNU


Unthinkable 2010
http://youtu.be/iaAC3mWmZeIDeathwatch
http://youtu.be/tZgTHmGuFfs


Human Nature
http://youtu.be/lcPh2onDN2A


Pao's Story - Chuyện của Pao
http://youtu.be/owT3OHY4b8I
http://youtu.be/Dz7s5TjgWWI


Phim DoReMiFaSoLaSiDo Full [Việt Sub]
http://youtu.be/4YLETQbZDVY


Nga Ba Dong Loc 1997
http://youtu.be/GUovX47Gxto


Lang Vu Dai Ngay Ay
http://youtu.be/mtHBNWB02LQ


Chi Dau
http://youtu.be/6waT4gx6a5U


Chung Mot Dong Song 1959
http://youtu.be/8S3vNak-ok4


Em bé Hà Nội 1972
http://youtu.be/-3C7e5BwbUg


Bao Gio Cho Den Thang 10
http://youtu.be/cF8eCPPHGEw


Vo Chong A Phu
http://youtu.be/sb1pqq-aLYE


Resident Evil Degeneration - Xác Chết Hồi Sinh (Sub Việt)
http://youtu.be/orJ-zyHPorQ


Cướp biển vùng caribe phần 4 (chưa có Sup việt :( )
http://youtu.be/ir-Uog7Je-E


Iron Man 2
http://youtu.be/DbldbsF3YO4


Goku vs freezer audio latino - Full HD 1080p
http://youtu.be/fl_i4SJBk4o
cả List luôn ạ
http://www.youtube.com/results?search_query=Dragon+Ball&high_definition=1&search_duration=long&search_type=videos&suggested_categories=1%2C20%2C10&uni=3


Tom & Jerry
http://www.youtube.com/results?search_query=tom+and+jerry&aq=0&oq=Tom


Vua Sư Tử - Lion King 1992 HD 720p (Ep1-6)
http://www.youtube.com/watch?v=qIsM7SbfWBU&playnext=1&list=PL56109EB53D866244


Vua Sư Tử - Lion King 2
http://www.youtube.com/watch?v=P_ZqgKSvEmE&feature=BFa&list=PL89FA9C5B94578472&index=1
Vua sư tử 3
http://youtu.be/SzyKh-hTHNs

Tân Thùy Hử 2011 (phụ đề việt-360p-trọn bộ)
http://www.youtube.com/watch?v=nZxEPueCDiA&playnext=1&list=PLE6FADFBE629494EE


Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (phụ đề việt-trọn bộ)
http://www.youtube.com/watch?v=dGYv6rWwinE&playnext=1&list=PL93ECA7FF4E2C33DE


Anh Hùng Xạ Điêu 2003 full 42 tập
Bản phụ đề Việt
http://www.youtube.com/watch?v=Q0tDFi5JICs&playnext=1&list=PL52E6F9E836E909DA
Bản phiên dịch kiểu phim trưởng
http://www.youtube.com/watch?v=NKyN6hZX7d0&playnext=1&list=PL310499F72DB47014


Dai Tieu Giang Ho - Just Call Me Nobody - 2010
http://youtu.be/NXXt6VKdwTk


Gác Kiếm
http://youtu.be/Yrt3JUsrJiw


Tây Sơn Hào Kiệt 2010-phim VN
http://youtu.be/Fck_MMGyK1Y


Thien Nu U Hon - Luu Diec Phi - 2011 (360p-sub Việt)
http://youtu.be/T6utWekGwjk


Painted Skin - Họa Bì - Tap 1
http://youtu.be/2TNKTxQXN-Y
Painted Skin - Họa Bì - Tap 2
http://youtu.be/Eun4pr6uuYI


Chiến Quốc - 战国 - The Warring States 2010
http://youtu.be/iiFGwYkx8l8
http://youtu.be/2IN0BDknxYs


Kung Fu Panda 2 (bản Cam 360p chưa có phụ đề :P)
http://youtu.be/C3meBVbpJ74


Windstruck - Ngọn gió yêu thương (HD 720p-Sub Việt)
http://youtu.be/-AP84BO-tPk


KUNG FU HipHop 1 Sub Eng-Viet
http://youtu.be/NRL9eX7W3Ys


Kung Fu Hip Hop 2-Sub Eng
http://youtu.be/kcWh12PKTSo


Vương Quốc xe hơi 1
http://youtu.be/ozSR7SWrODs


The Odyssey
http://youtu.be/TOYPBCYFOKA

Hợp đồng nô lệ - Anh chàng kiêu ngạo -100 Days with Mr. Arrogant (HD 720p-Sup Việt)
http://youtu.be/4HequImwjfk


My Tutor Friend 2 - Anh bạn gia sư HD-720p
http://youtu.be/xE130wI4Ky8


Phim khoa học-đời sống con người, xã hội, kinh tế tương tác với nhau .....
http://youtu.be/4Z9WVZddH9w


[•REC]² Full HD 1080-720p (trẻ em, phụ nữ, yếu tim cần cân nhắc trước khi xem >:) )
http://youtu.be/AGhnhQOdPZA


Chú chó Mari - A Tale of Mari and Three Puppies-マリと子犬の物語 HD-720p Sup Việt
http://youtu.be/NYZF24Iqonk


Số Đỏ - Phim Việt Nam năm 1990
http://youtu.be/E4OTSuVUaN8


Bao Công xử án Tôn Ngộ Không HD-phim chế cực bố láo, bác nào không thích đừng click [:D]
http://youtu.be/T-YdDHG2-Hc

Daisy - Hoa Cúc Dại HD 720p
http://youtu.be/PRly0WQO6Ik


Rừng Na Uy
http://youtu.be/wNVe88pnHyw
The Classic - Cổ Điển HD 720p
http://youtu.be/apm5XW9Xxgk


Speedy Scandal - Ông ngoại tuổi 30 HD 720p
http://youtu.be/JBiQb7BLHlg


A Moment to Remember - Một thời để nhớ [ Vietsub] HD 720p
http://youtu.be/JoTUK3T8flQ


My sassy girl - Cô nàng Ngổ Ngáo HD 720p VietSub
http://youtu.be/NV79kzs42Mk


Born of Hope HD 720p
http://youtu.be/qINwCRM8acM[/SIZE][/COLOR]
Thirst - Khát Máu - Thèm Khát 18+
http://youtu.be/gswSeY-eoi4


Con tàu ma -Ghost Ship 2002 (thuyết minh)
(phim lẻ kinh dị)

http://www.youtube.com/watch?v=5_-2EbfNWyY

Hoắc Nguyên Giáp 2006 HD-Fearless HD-Lý Liên Kiệt(phụ đề)
(phim lẻ võ thuât)

http://www.youtube.com/view_play_lis...9B654B84853AE3

Vô cực-The Promise(phụ đề)
(phim lẻ giả tưởng)

http://www.youtube.com/watch?v=QtdIIm_7pPk

Thích Lăng 2009-The Treasure Hunter (phụ đề)
(phim lẻ phiêu lưu)

http://www.youtube.com/watch?v=oJOT4ITtmu0

Vũ khí khêu gợi 6 (thuyết minh)
phim lẻ

http://www.youtube.com/watch?v=FFnQ7-Nf6GY

Chết hoặc sống-DOA 2006 (phụ đề)
(phim lẻ võ thuật)

http://www.youtube.com/watch?v=ImNERm49unE

Diệp Vấn II (phụ đề)
(phim lẻ võ thuật)

http://www.youtube.com/watch?v=KpxWA7q12EQ

Cánh đồng bất tận 2010 - phim VN (18+)
http://youtu.be/3R5q0X8aIysCánh Đồng Hoang 1979- Hồng Sến
http://youtu.be/f0RCMaK-UWU


Rừng Đen 2007
http://youtu.be/8IB4c8JtZTUBi, Đừng Sợ - 2011 HD720p (18+)
http://youtu.be/3QKYQMk_IJIĐể Mai Tính - 2010- Phim Hài
http://youtu.be/6JL8s9zLuR0Vợ chồng siêu nhân 2011-Phim Kokea- Hài hước
http://youtu.be/FWmATrl7UyE


Địch nhân kiệt 2010 HD -Bom tấn-Phim Trung Quốc
http://youtu.be/H3b104VFmCI
Bản có phụ đề Việt các bác chịu khó xem các phần từ 1-9
http://youtu.be/fmkd4VMx0Bk
Dong Mau Anh Hung Phim VN củ chuối
http://youtu.be/AU43VPCi79k


Tan Thieu Lam Tu 2011 Phim Hot China-Thuyết mih việt
http://www.youtube.com/watch?v=HOjrC4IHZVY&feature=BFa&list=PL13620E76974659C6&index=1Spirited Away -phim hoạt hình Nhật đoạt Oscar- phim này em chưa tìm được bản đẹp và phụ đề Việt trên Youtube, bác nào có Up cho em nhe, phim này rất hay
http://www.tudou.com/programs/view/PIUd9hN50fc/HOME HD 720p - phim khoa học về thiên nhiên, động vật. có dịch phụ đề Việt
http://youtu.be/jqxENMKaeCUTây Du Ký 1986- Phiên dịch Việt
http://www.youtube.com/watch?v=vOAS6otaJcM

Đại Binh Tiểu Tướng -China-Thành Long võ thuật/chiến tranh/hài AVI-Phụ đề Việt
1- http://youtu.be/3fyhJUfExp4
2- http://youtu.be/N2G2qxEDo7U
3- http://youtu.be/GKnlvfoi3QA
4- http://youtu.be/WiddLu-aZE0
5- http://youtu.be/ACBTbVvrwLw
6- http://youtu.be/HUTc4KIvACk
7- http://youtu.be/QiMiBZ17Tx4
8- http://youtu.be/wwG_8Gcqsp0
9- http://youtu.be/EZArjl4vGZY


Nụ Hôn Thần Chết-phim VN
http://youtu.be/pUSZLo_4y7s


Giải Cứu Thần Chết- phim VN
http://youtu.be/JifeQr1AwScĐường Sơn Đại Địa Chấn -HD 720p- phim China-Thảm Họa- bom tấn phụ đề Việt
1- http://youtu.be/4Q_yQ2670fU
2- http://youtu.be/rEjszsMEnjo
3- http://youtu.be/Zil7oq_s-c8
4- http://youtu.be/PbeirxZBMDU
5- http://youtu.be/ZwftDzcjfkw
6- http://youtu.be/kDMPbWX79j0
7- http://youtu.be/jNQPF9giMBc
8- http://youtu.be/Gj6iXHGfm6U
9- http://youtu.be/-qEYH74jhDQ
10- http://youtu.be/toPsJ2Y5CtA


Cổng Địa Ngục - phim VN (18+)
http://youtu.be/3S36Qvr87wk


Gái Nhảy - Lọ lem hè phố- phim VN
http://youtu.be/7YzWYriqXf0


Áo Lụa Hà Đông phim VN
http://youtu.be/ERNtV1RTYsc


Đẹp từng centimet -phim VN
http://youtu.be/zROMxaT4sK0


Vua Kung Fu-The Forbidden Kingdom 2010-Thành Long -Lý Liên Kiệt AVI (phụ đề Việt)
1- http://youtu.be/69wvQxRnZ4k
2- http://youtu.be/m2DK0YT0skw
3- http://youtu.be/E6mR6LxGsv4
4- http://youtu.be/45hLk7TvMAU
5- http://youtu.be/sr4AbpKGqeA
6- http://youtu.be/ba003TXyojY
7- http://youtu.be/voPe2Z7KOAE
8- http://youtu.be/iO7XnuZy7M4
9- http://youtu.be/YIkScsTevY8
10- http://youtu.be/5W1WVyLtdMs


Thượng Đế cũng phải cười I (thuyết minh)
http://www.youtube.com/view_play_list?p=2E0FA5071003B3CC

Thượng Đế cũng phải cười II
http://www.youtube.com/view_play_list?p=8296163384B100A7

Thượng Đế cũng phải cười III
http://youtu.be/BaTKOd1BehM

Thượng Đế cũng phải cười IV
http://youtu.be/woepw3p7cao


"gianganh_vittotet" đóng góp phim ANH CHỈ CÓ MÌNH EM - LÊ CÔNG TUẤN ANH : http://www.youtube.com/results?searc...%29+-+p.3&aq=f

"gianganh_vittotet" em xin thêm phim : + Ở Nhà Một Mình 5 :

Link : http://www.youtube.com/results?searc...C3%ACnh+5&aq=f
xem từ 1/10 đến 10/10
+ Ở nhà một mình 6 :

Link : http://www.youtube.com/results?searc...C3%ACnh+6&aq=f
xem từ 1/10 đến 10/10


127 Hours -127 giờ sinh tử
bản có phụ đề Việt từ 1-4 chất lượng ko cao
http://video.baamboo.com/watch/5/video/1215283/phim-video-clip-127-Gio-Sinh-Tu-127-Hours-Tap-14.html
Bản chất lượng Avi nhưng không có phụ đề :D
http://www.56.com/u16/v_NTk3ODg3ODk.html
... Xem thêm
Thích
Bình Luận
Chia sẻ
Khách vãng lai
cuong78nm
Thanhks chủ thớt cái !
Xem thêm
Thích
Trả lời
16/03/2012
Khách vãng lai
phongdtk
BÁc ơi bác có thẻ tìm giúp em film này được không, vietsub nhé http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=67401 Thanks bác! của bác đây ạ http://xemphimhay.org/play/12627/297026/Athena---Goddess-of-War-(2010)---Nu-Than-Chien-Tranh---Iris-2-(Tap-20-20).html
Xem thêm
Thích
Trả lời
10/03/2012
Khách vãng lai
_mrbin
BÁc ơi bác có thẻ tìm giúp em film này được không, vietsub nhé http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=67401 Thanks bác!
Xem thêm
Thích
Trả lời
09/03/2012
Khách vãng lai
phongdtk
Đã Up thêm một số Film mới
Xem thêm
Thích
Trả lời
17/02/2012
Khách vãng lai
aftbank
đánh dấu cái. Thank bác
Xem thêm
Thích
Trả lời
08/02/2012
Khách vãng lai
thangsonpc
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Xem thêm
Thích
Trả lời
07/02/2012
Khách vãng lai
milap
woa. thank vỡ đầu !
Xem thêm
Thích
Trả lời
07/02/2012
Khách vãng lai
tungcom87
oánh dấu................
Xem thêm
Thích
Trả lời
07/02/2012
Khách vãng lai
phongdtk
up..........................................xin fim bóng ma học đương và cô dâu đại chiến .thank vâng em sẽ kiếm link cho bác :)
Xem thêm
Thích
Trả lời
07/02/2012
Khách vãng lai
thangsonpc
up..........................................xin fim bóng ma học đương và cô dâu đại chiến .thank
Xem thêm
Thích
Trả lời
07/02/2012
Khách vãng lai