Bắt đầu từ ngày 21/06/2011. BQT đã họp và quyết định. Giao nhiệm vụ cho Smod LaoLangThang ngoài các công việc hàng ngày như giải quyết các vi phạm vào nội quy diễn đàn. Smod sẽ chịu trách nhiệm thêm vấn đề sau: - Giải quyết tất cả mọi tranh chấp của thành viên (Theo đúng điều kiện và quy định của diễn đàn) - Cập nhật List thành viên mua bán không uy tín tại topic này. Tất cả các thành viên có vấn đề gì về tranh chấp trong giao dịch (Nếu đủ điều kiện). Hãy liên hệ với Smod LaoLangThang (Trực tiếp trên diễn đàn) để được giải quyết.
Xem thêm
Thích
Trả lời
21/06/2011
Khách vãng lai