Topic của bạn bị xóa chứ không phải bị mất. Vấn đề của bạn sẽ không được giải thích nữa vì đã giải thích rất rõ từ trước rồi chứ không phải đến lần này. Chủ đề dừng tại đây.
Xem thêm
Thích
Trả lời
20/02/2013
Khách vãng lai